TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Warszawa: Służba Ochrony Państwa kupi autobus powyżej 20 miejsc
- Opublikowano: 30.09.2019 13:05:34

Służba Ochrony Państwa informuje o ogłoszonym przetargu na dostawę autobusu powyżej 20 miejsc

Dane zamawiającego:

Służba Ochrony Państwa

00-463 Warszawa

Podchorążych 38

Tel. +048 226065967/+048 226065404

Fax. +048 226065408

E-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl

WWW www.sop.gov.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa autobusu powyżej 20 miejsc


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu powyżej 20 miejsc, o parametrach

technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych w załącznikach nr 2, i 6 do SIWZ.

2. Autobus musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych,

wykonawczych i prawnych, z roku produkcji 2019.

3. Zamawiający wymaga, aby autobus spełniał warunki o których mowa w ustawie Prawo o ruchu

drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

4. Zamawiający wymaga, aby autobus, o którym mowa w pkt. 1 objęty był gwarancją bez limitu

przebiegu kilometrów:

a) gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne na

okres min. 24 miesiące – max. 120 miesięcy, biegnąca od dnia podpisania protokołu

odbioru w siedzibie Zmawiającego (KRYTERIUM OCENY);

b) gwarancja na perforację nadwozia na okres min. 24 miesięcy biegnąca od dnia podpisania

protokołu odbioru w siedzibie Zmawiającego;

c) gwarancja na powłokę lakierniczą na okres min. 24 miesiące biegnąca od dnia podpisania

protokołu odbioru w siedzibie Zmawiającego;

d) gwarancja na opony na okres min. 24 miesiące biegnąca od dnia podpisania protokołu

odbioru w siedzibie Zmawiającego.

41/2019/ZP 4/21

5. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień i oznaczony

kodami CPV: 34121000-1

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm

podwykonawców, wypełniając odpowiednie pole w załączniku nr 1 do SIWZ. Powierzenie

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

9. Brak w ofercie informacji, o której mowa w pkt. 8 oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie

korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.

10. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących

konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty

lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez

które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie

przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania

Zamawiającego.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza

zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywane przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego produkty

spełniają wymagania Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 17 październik 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
Służba Ochrony Państwa
Warszawa
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....