TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Unia przyjęła dyrektywę ws. czystych autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 19.04.2019 12:00:05
Unia przyjęła dyrektywę ws. czystych autobusów

18 kwietnia Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych, które mają zachęcić do inwestycji w czyste autobusy - elektryczne, wodorowe lub gazowe.  Dyrektywa 2009/33/WE ma obowiązywać od drugiej połowy 2021 roku.

Blisko dwie trzecie emisji powodujących smog pochodzi z transportu drogowego, dlatego 18 kwietnia Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych, które zachęcą do inwestycji w czyste pojazdy i pomogą w zmniejszeniu skali tego problemu.

Cele w dyrektywie dotyczą zarówno pojazdów lekkich jak i ciężkich. Nowe regulacje będą musiały być stosowane do przetargów, które będą ogłaszane od drugiej połowy 2021 roku.

Wyznaczone cele obejmują 2025 i 2030 rok. W pierwszym okresie, do 31 grudnia 2025 roku w zamówieniach publicznych przynajmniej 32% będą musiały stanowić samochody czyste albo niskoemisyjne. Czyste, czyli te zasilane elektrycznie albo wodorem lub niskoemisyjne tzn. pojazdy napędzane gazem ziemnym, w tym biogazem.

-"Sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek i samochodów dostawczych, a europejski przemysł długofalowego impulsu innowacyjnego, który pozwoli mu stawić czoła globalnej konkurencji. Przyjęty wczoraj dokument o wspieraniu czystych pojazdów, stanowi odpowiedź na te wyzwania" - powiedział sprawozdawcą dokumentu, europoseł Andrzej Grzyb. -"Przyjmujemy ambitne cele, rozliczane na poziomie państw członkowskich ale realizowane głównie przez samorządy. Dlatego zadbaliśmy o elastyczność i dopasowanie do możliwości i aspiracji samorządów, by stymulować rozwój czystej komunikacji publicznej. Ważne, by za dyrektywą szło wsparcie z unijnego budżetu i europejskich instytucji" -  dodał europoseł.

Autobusy w dyrektywie

-"Dyrektywa będzie miała główny efekt na rynku autobusów. Znakomita większość zakupów autobusów podlega przetargom publicznym, więc będzie objęta dyrektywą. I to właśnie autobusów dotyczą najwyższe cele zakupowe nakładane przez dyrektywę. Ale równocześnie to właśnie producenci autobusów mają najbardziej rozwinięte technologie niskoemisyjne – wskazuje poseł Grzyb.

I dodaje: 

-"W UE, i w Polsce mamy już championów, którzy rozwinęli technologie i z powodzeniem konkurują swoimi produktami na europejskim i światowym rynku. Przyjmowana dyrektywa ma stanowić długofalowy impuls rozwojowy dla europejskiego przemysłu – między innymi w rozwój technologii bateryjnych, w tym czystych baterii. UE musi rozwijać technologie w Europie by nasz przemysł mógł oferować konkurencyjne cenowo i technologicznie pojazdy na świecie, by miejsca pracy, badania, technologie pozostały w Europie, byśmy nie pozostali jedynie klientami zależnymi od zewnętrznych producentów, pozostając w ogonie reszty świata. To szczególnie ważne gdy mówimy o zamówieniach publicznych – pieniądze podatników, powinny wspierać europejskie badania, technologie i nowoczesny przemysł ."

Zdaniem UITP

Z kolei Union Internationale des Transports Publics, czyli stowarzyszenie podmiotów związanych z transportem publicznym zauważa, że w dyrektywie najwyższe cele w zakresie zamówień publicznych wyznaczono dla autobusów, nakładając tym samym dodatkowe obciążenie na środki transportu, które już teraz charakteryzują się najniższym poziomem emisji CO2na pasażera.

UITP podkreśla, że takie traktowanie autobusów jest "niezrozumiałe" ze względu na wysoki koszt i niski stopień zaawansowania technologicznego.

Europejski kontekst

Transport to jedyny sektor w UE, który od 1990r. nie zarejestrował istotnego spadku emisji gazów cieplarnianych. Od 2014r.emisje gazów cieplarnianych w unijnym sektorze transportu wzrosły. W 2016r. sytuowały się one 25% powyżej poziomu z 1990r. (dotyczy to również międzynarodowego transportu lotniczego, lecz nie żeglugi morskiej). Ze wszystkich rodzajów transportu w UE to transport drogowy ma największy udział w emisji gazów cieplarnianych (72,9% w 2016r.) i odpowiada za około 20% łącznych emisji gazów cieplarnianych w UE.W 2015r. na transport drogowy przypadało 78% unijnego zużycia ropy naftowej. Zużycie energii w transporcie drogowym w 2015r. było o 23% wyższe niż w 1990r. Udział oleju napędowego wykorzystywanego w transporcie drogowym wzrósł z 51% w 2000r. do ponad 66% w 2015r.Szacuje się, że w latach 2012–2014 zamówienia publiczne stanowiły 3,4% nowych rejestrowanych samochodów osobowych, 2,8% nowych samochodów dostawczych, 6,4% nowych samochodów ciężarowych i 75% nowych autobusów.

Z tych wszystkich względów wiele instrumentów polityki UE w sektorze transportu wymaga koordynacji, która jest niezbędna do realizacji celów w dziedzinie klimatu i energii na 2030r. oraz zobowiązań unijnych wynikających z porozumienia paryskiego. Cele na 2030r., zatwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej w październiku 2014r.,zakładają, że sektory nieobjęte unijnym systemem handlu emisjami (EUETS) – takie jak transport, budynki, rolnictwo i odpady–do 2030r. zmniejszą swoje emisje o 30% w stosunku do poziomu z 2005r. I w osiągnięciu tego celu ma pomóc dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów

Szerszy zakres

Warto dodać, że zakres dyrektywy obejmuje również inne formy udzielania zamówień niż zakup, a mianowicie dzierżawę, najem lub leasing pojazdów, a także zamówienia publiczne na usługi, których przedmiotem są: usługi w zakresie publicznego transportu drogowego i kolejowego osób, usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, nieregularny transport osób oraz wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

W odniesieniu do pojazdów lekkich wniosek zawiera definicję ekologicznie czystych pojazdów w oparciu o łączny próg emisji CO2i zanieczyszczeń powietrza, natomiast w odniesieniu do pojazdów ciężkich stosuje definicję opartą na paliwach alternatywnych (energia elektryczna, wodór, gaz ziemny, w tym biometan). Umożliwia on również przyjęcie aktu delegowanego dotyczącego stosowania progów emisji dla pojazdów ciężkich po przyjęciu w przyszłości norm emisji CO2dla takich pojazdów (oczekuje się, że wniosek ustawodawczy w tej sprawie zostanie przedstawiony w pierwszej połowie 2018r.).

Progi emisji CO2 dla pojazdów lekkich wynoszą od 25 do 40 gramów CO2/km w 2025r. i spadają do zera do roku 2030. Tym samym państwa członkowskie muszą osiągnąć udział w wysokości od 16 % do 35 %, który jest taki sam dla terminów przypadających w 2025 i 2030 r.

W przypadku autobusów cele / progi poszczególnych państw członkowskich wynoszą:

  • od 29 % do 50 % (2025 r.)

  • i od 43 % do 75% (2030 r.),

a w przypadku samochodów ciężarowych od 6 % do 10 % (2025 r.) i od 7 % do 15 % (2030 r.)


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ustawa
elektromobilność
CNG
unia

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....