TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Trwają konsultacje zmian w szkoleniu kierowców
InfoBus.pl - Opublikowano: 15.02.2020 10:00:19
Trwają konsultacje zmian w szkoleniu kierowców

7 lutego 2020 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających na celu ułatwienia w procesie szkolenia i uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z 18 kwietnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Dodatkowe zagadnienia

Podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych program zostanie uzupełniony o dodatkowe zagadnienia w zakresie m.in. urządzeń elektronicznych i mechanicznych, takich jak: elektroniczny program stabilizacji (ESP), zaawansowane systemy hamowania awaryjnego (AEBS), układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), systemy kontroli trakcji (TCS) i systemy monitoringu w pojeździe (IVMS) oraz inne zatwierdzone do użytku urządzenia wspomagania kierowcy lub układy automatyki.

Szczególny nacisk podczas kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych będzie kładziony na znaczenie takich elementów jak: przewidywanie zachowania uczestników w ruchu drogowym, zachowanie odpowiedniej odległości od innych pojazdów i wykorzystanie dynamiki pojazdu, stała prędkość, płynna jazda i odpowiednie ciśnienie w oponach.

Szkolenia obejmą także znajomość inteligentnych systemów transportu, które poprawiają efektywność prowadzenia pojazdu oraz umożliwiają lepsze planowanie trasy, umiejętności przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu drogowym oraz dostosowania się do nich.

Potrzeby kierowców

W celu dostosowania programu szkoleń okresowych do potrzeb kierowców oraz firm ich zatrudniających będzie możliwe uzgodnienie pomiędzy ośrodkiem szkolenia i osobą szkoloną przeprowadzenia takich modułów zajęć, które będą jej najbardziej potrzebne podczas wykonywania zawodu.

Podczas szkolenia będzie przykładana większa waga do kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Każde szkolenie okresowe będzie obowiązkowo obejmować zajęcia z brd.

E-learning

Nowelizacja wprowadza możliwość prowadzenia szkoleń w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ośrodek szkolenia będzie mógł prowadzić część szkoleń w tej formie, po spełnieniu określonych wymagań i za zgodą wojewody.

Karta kwalifikacji kierowcy

Nowe przepisy wprowadzą możliwość wydawania karty kwalifikacji kierowcy jako nowego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego dla osoby, której nie można wydać prawa jazdy z kodem 95.

Propozycja zmian zakłada umożliwienie osobie posiadającej prawo jazdy kategorii B kierowanie pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500 kg oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dmc wynika z zastosowania paliw alternatywnych.

Profil kandydata

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach ustawy o transporcie drogowym w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy. Mają one na celu podniesienie efektywności szkoleń, uproszczenie i zwiększenie transparentności zasad przeprowadzania testu kwalifikacyjnego oraz wprowadzenia ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla niektórych kierowców.

Planowane jest wprowadzenie profilu kandydata na kierowcę dla osoby zamierzającej przystąpić do kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego, ustandaryzowanie dokumentów stosowanych na szkoleniach, przeniesienie miejsca przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (obecnie test jest przeprowadzany przez komisję powołaną przez wojewodę w ośrodku szkolenia), zwolnienie z konieczności posiadania badań lekarskich i psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy przez takich kierowców, który są zwolnieni spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE, ale muszą posiadać takie badania np. przy przewozie osób lub rzeczy samochodem ciężarowym wykorzystywanym do użytku osobistego.

Uproszczony obieg

Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, tj. podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy oraz dostosowanie obiegu dokumentów i danych do potrzeb wynikających z projektowanych zmian.

Oświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach będą składane przez kierownika ośrodka szkolenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. Ponadto przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia będą przekazywali wojewodom dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych kursów kwalifikacyjnych.

Opracowana w Ministerstwie Infrastruktury nowelizacja przepisów obejmuje ponadto doprecyzowanie i rozszerzenie zakresu wyjątków spod stosowania dyrektywy 2003/59/WE.

Timing zmian

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 23 maja 2020 r., ale niektóre przepisy zaczną obowiązywać później:

  • przepisy dotyczące testów kwalifikacyjnych - 1 września 2020 r.,

  • przepisy dotyczące części teoretycznej egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów - 1 stycznia 2021 r.,

  • przepisy dotyczące przystępowania do kwalifikacji i szkolenia oraz umożliwiające kierowania pojazdami o dmc ponad 3,5 z kategorią B prawa jazdy, jeśli pojazd jest zasilany paliwami alternatywnymi - 23 maja 2021 r.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
kierowca
ustawa

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....