Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać codzienny newsletter serwisu Transinfo.pl zapisz się na naszą listę.


zapisz się

Najczęściej czytane

Gorące tematy

Relacja z uroczystości 55 lecia MKS Skarżysko-Kamienna

Opublikowano: 2010-06-10 15:53:27
infobus.pl - autobusy » wydarzenia czytano 6062 razy
W sobotę, 5 czerwca 2010 roku w skarżyskim Centrum Bankietowo Biznesowym „Gala”miały miejsce obchody jubileuszu 55-lecia istnienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej. Na uroczystość zostali zaproszeni pracownicy spółki oraz goście m.in. Prezydent Miasta, Starosta Skarżyski, parlamentarzyści, radni. W uroczystej gali udział wzięli także delegaci z siostrzanej spółki komunikacji miejskiej ze Starachowic. Prowadzącym jubileusz był Jan Maćkowiak –dyrektor ds. marketingu w MKS Skarżysko. Prezes Zarządu spółki –Jerzy Marek Gajewski podczas wystąpienia wspomniał najważniejsze wydarzenia z historii firmy oraz uhonorował długoletnich i zasłużonych pracowników spółki, wręczając im dyplomy.. Pierwsza część (oficjalna) jubileuszu trwała około 2 godzin. W części drugiej już bez obecności mediów, załoga wraz z zaproszonymi gośćmi mogła powspominać miłe chwile spędzone w spółce. Z okazji 55-lecia istnienia spółki, do sprzedaży zostały wprowadzone specjalne, okolicznościowe bilety.
 Autobus San H01B (foto_MKS)Autobus San H01B (foto_MKS)Autobus marki San (foto_MKS)Autobus San H27B (foto_MKS)
Historia komunikacji autobusowej w Skarżysku-Kamiennej
Poniżej prezentujemy historię MKS Skarżysko, którą opracował Jan Maćkowiak, dyrektor ds. marketingu w MKS.
1kwietnia 1955 roku, w ramach funkcjonującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uruchomiono Zakład Komunikacji Miejskiej. Datę tę należy uznać za początek komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. W marcu 1955 r. udało się uzyskać przydział czterech autobusów Star 52, które sprowadzono z Sanoka. Pierwsze autobusy wyjechały 1 kwietnia 1955 r. na trzy trasy: linia nr 1 –Towarowa –Oleśnica, linia nr 2 –Dworzec –Kolonia Górna, linia nr 3 –Dworzec –Rejów. Pojawienie się autobusów miejskich wywołało znaczne zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. 25 kwietnia 1957 r. Zakład Komunikacji Miejskiej zajął obecną siedzibę przy ul. 1 Maja 103. W lipcu 1958 r. w ZKM uruchomiono własną stację benzynową..
Autobus Jelcz PR110M (foto_MKS)Autobus H01B przed szpitalem miejskiem (foto_MKS)Autobus H01B (foto_MKS)1964r. Autobus San H01B na linii nr 5 na ulicyŚwierczewskiego (obecnie 3-go Maja)(foto_MKS) 
Lata 60 XX wieku to dla przedsiębiorstwa okres dalszego rozwoju. Kontynuowano zwiększanie liczby autobusów, stopniowo wycofując z taboru pojazdy typu Star 52 na rzecz Sanów, uruchomiono także szereg nowych linii (w tym też podmiejskich). Rok 1967 przyniósł pierwszą poważną zmianę organizacyjną - na podstawie uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skarżysku-Kamiennej wydzielono ZKM z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, tworząc Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).
W połowie dekady lat 70 XX wieku nadszedł trudniejszy czas dla przedsiębiorstwa. Ogólnokrajowe problemy w zakresie produkcji autobusów spowodowały ograniczenie dostaw nowego taboru, w wyniku czego trudno było utrzymać ilość kursów na dotychczasowym poziomie. W 1975 r. doszło do kolejnej zmiany organizacyjnej –po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju utworzono Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach, w którego skład weszło skarżyskie przedsiębiorstwo jako WPKM o/Skarżysko-Kamienna. Struktura ta utrzymała się do końca 1980 roku.
 Wręczenie dyplomów najstarszym pracownikom MKS (Jubileusz) Wyróżnieni, najbardziej zasłużeni pracownicy (w środku Prezes Zarządu)(Jubileusz)Autobus San H27B (foto_MKS)1960r. Autobus San H01B - pierwszy autobus w GrzybowejGórze (foto_MKS)
Lata 80 –szczytowy okres w rozwoju firmy.
Początek lat 80 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne - Oddział Komunikacji Miejskiej w Skarżysku-Kam. przekształcony został na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, podległe organizacyjnie Rejonowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kielcach. Rok później MPK przekazane zostało pod zarząd naczelnika miasta Skarżyska-Kamiennej. W czerwcu 1982 roku na ulice miasta wyjechał pierwszy wielkopojemny Jelcz PR-110. W latach następnych ilość tych autobusów systematycznie rosła, stopniowo wypierając z taboru mniejsze Autosany. Rozwój przedsiębiorstwa trwał mniej więcej do połowy dekady.
Szczytowym okresem rozwoju przedsiębiorstwa był rok 1986, załoga przedsiębiorstwa liczyła wtedy 333 osoby. Na stanie MPK były 94 autobusy, codziennie na trasy wyjeżdżały 63. W tamtym roku skarżyskie autobusy przejechały 4 miliony 748 tysięcy kilometrów przewożąc 24 miliony 854 tysiące statystycznych pasażerów.
PrezesZarządu_Jerzy Marek Gajewski(Jubileusz)Pracownicy oraz goście(Jubileusz) Wręczenie dyplomów pracownikom(Jubileusz)StarostaSkarżyski dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej MKS (Jubileusz)
Kryzys i okres zmian ustrojowych.
 Od roku 1988 widać jednak było wyraźne pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa. Olbrzymia inflacja, wzrost cen paliwa i podzespołów znacznie zwiększyły koszty jego funkcjonowania. Istotny problem stanowiły też braki kadrowe - głównie wśród kierowców. Zmiany ustrojowe końca lat 80 stanowiły dla MPK okres próby - przedsiębiorstwo musiało odnaleźć się w nowej rzeczywistości ekonomicznej i poradzić sobie w sytuacji ograniczonego wsparcia państwa. Wdrożono program oszczędnościowy. Szybko rosnące bezrobocie, upadek wielu państwowych przedsiębiorstw, wielokrotne zwiększenie się liczby samochodów osobowych –to główne czynniki, które w tamtym czasie wpłynęły na znaczny spadek ilości pasażerów. Sytuację dodatkowo utrudniała konkurencja ze strony skarżyskiego oraz starachowickiego PKS, a także prywatnych przewoźników, których działalność rozwinęła się w drugiej połowie dekady.
Mimo trudności, w granicach możliwości finansowych trwała modernizacja i reorganizacja przedsiębiorstwa. Wprawdzie wciąż ograniczano ilość linii i liczbę autobusów, ale starano się rozszerzyć ofertę usług świadczonych na zewnątrz. Jedną z ważniejszych zmian dokonanych w latach 90 było przekształcenie MPK w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Sp. z o.o. 21 maja 1997 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego i w tej formie prawnej przedsiębiorstwo funkcjonuje do dziś.
Baza MKSBaza MKSJelcz M11Baza MKS
MKS dziś.
Obecnie podejmujemy wysiłek, by skutecznie dostosować się do oczekiwań pasażerów i zmieniającej się rzeczywistości. Zgodnie z przyjętą w 2008 roku zmianą strategii rozwoju Miasta Skarżyska –Kamiennej na lata 2007 –2020 Miasto Skarżysko –Kamienna za priorytetowe uznaje zapewnienie wysokich standardów miejskiej komunikacji publicznej, a wiodącą przy realizacji tych celów ma być Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku –Kamiennej Sp. z o. o., stanowiąca trzon komunikacji miejskiej.
 We wrześniu 2008 roku po raz pierwszy od 7 lat zakupiliśmy nowe autobusy –3 Jelcze Libero i 2 Soliny. Są to pojazdy klasy mini, niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i przyjazne dla środowiska. Ich istotną zaletą jest niskie zużycie paliwa. W tym samym roku wprowadziliśmy po raz pierwszy jednolite żółto - czarne barwy autobusów, które szybko zyskały aprobatę mieszkańców miasta.
Na stanie spółki jest 40 autobusów, codziennie na trasy wyjeżdżają 33 z nich. W 2009 roku skarżyskie autobusy przejechały 1 milion 697 tysięcy kilometrów przewożąc 3 miliony 169 tysięcy pasażerów kupujących bilety. Aktualnie na terenie miasta i ościennych gmin funkcjonują 24 regularne linie autobusowe. Autobusy MKS wykonują na nich 441 kursów dziennie, przejeżdżając 4650 kilometrów. 
Aby ułatwić pasażerom zakup biletów w 2009 roku we wszystkich autobusach zainstalowaliśmy kasy fiskalne. Na przystankach umieszczono nowe, przejrzyste, kolorowe i trwałe rozkłady jazdy zawierające dodatkowe informacje o usługach MKS i informacje o zawartej umowie z Krajowym Rejestrem Długów. Wyremontowano po wielu latach prawie wszystkie obiekty spółki: stację paliw, na której zamontowano nowe dystrybutory paliwa, stację diagnostyczną, warsztaty, zakupiono urządzenia niezbędne dla potrzeb zaplecza technicznego.
Autosan H7 Solina(foto_MKS)Baner jubileuszowy(Jubileusz)Libero pod CH Hermes (foto_MKS)Dyrektor ds.marketingu MKS i zarazemprowadzący galę wyczytuje wyróżnionych pracowników(Jubileusz)
Zakres usług.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest organizowanie oraz wykonywanie komunikacji zbiorowej na terenie Skarżyska –Kamiennej i gmin powiatu skarżyskiego: Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna i Łącznej. Ponadto spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- sprzedaży detalicznej paliwa,
- napraw pojazdów samochodowych,
- serwisu ogumienia,
- stacji kontroli pojazdów,
- wynajmu autobusów,
- badań psychologicznych kierowców.
1960r. autobus Star 52,kierowca J. Markiewicz(foto_MKS)Jelcz libero pod biurowcem MKS(foto_MKS)Okolicznościowe biletyLibero pod CH Hermes (foto_MKS)
W warsztatach zaplecza technicznego każdego roku wykonujemy remonty generalne 3 do 4 wyeksploatowanych autobusów, przywracając im sprawność techniczną i estetyczny wygląd. Już w miesiącu czerwcu 2010 na naszej stronie internetowej WWW.mks.skarzysko.pl pojawi się interaktywna mapa, która będzie stanowić kompletną informację o przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładzie jazdy. Silną stroną spółki jest doświadczona załoga o sprawdzonych kwalifikacjach. Aktualne zatrudnienie pracowników ogółem –124 osoby, w tym:
- kierowcy autobusów –55 osób,
- mechanicy –32 osoby,
- pracownicy obsługi –6 osób,
- dyspozytorzy –6 osób,
- kontrolerzy ruchu –4 osoby,
- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych –21 osób.
Pracownicy z ponad 30 letnim stażem –33 osoby,
Pracownicy ze stażem od 20 do 30 lat pracy –40 osób,
Pracownicy ze stażem od 10 do 19 lat pracy –22 osoby.
Podziel się z innymi
Komentarze (1)
obserwator2011-08-28 12:49:52
Pan Maćkowiak nie musiał musiał opracować historii MKS bo to wszystko jest w kronice zakładowej. Ale dobrze jest przypisywać sobie zasługi.
Dodaj komentarz (może pojawić się z 15 minutowym opóźnieniem)
InfoBus nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w portalu infobus.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraĽliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądĽ skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Redakcja

Karol Wach
Karol Wach
redaktor prowadzący
Aleksander Kierecki
Aleksander Kierecki
redaktor naczelny
Kontakt:
a.kierecki@transinfo.pl
+ 48 71 750 1976
+ 48 506 03 71 71
Załóż swój blog

Polecamy czasopisma

Prawo

Bartosz Mazur
Bartosz Mazur
1 Czerwca 2013, 23:53:52 czytane 17325 razy 2 komentarzy RSS wpisy

Na gorąco

Karol Wach
Karol Wach
KaWa na ławie
28 Stycznia 2015, 11:18:11 czytane 770 razy 0 komentarzy RSS wpisy

Zarządzanie

Wojciech Bąkowski
Wojciech Bąkowski
20 Stycznia 2014, 13:49:13 czytane 9910 razy 4 komentarzy RSS wpisy
Michał Wolański
Michał Wolański
29 Maja 2013, 9:46:01 czytane 13863 razy 9 komentarzy RSS wpisy
Adam Fularz
Adam Fularz
19 Września 2012, 11:55:08 czytane 16972 razy 11 komentarzy RSS wpisy
Tomasz Adamkiewicz
Tomasz Adamkiewicz
Słupsk i transport publiczny

26 Marca 2015, 0:00:00 czytane razy 0 komentarzy RSS wpisy
Przemysław Lewicki
Przemysław Lewicki
Szczecinek i komunikacja publiczna
6 Listopada 2010, 10:58:29 czytane 31451 razy 6 komentarzy RSS wpisy

Technika

Grzegorz Pluta
Grzegorz Pluta
Systemy Informacji Pasażerskiej
30 Grudnia 2014, 15:01:42 czytane 38239 razy 0 komentarzy RSS wpisy

Busblogi

Szymon Klemba
Szymon Klemba
Transport zbiorowy w aglomeracji łódzkiej
16 Grudnia 2011, 22:38:26 czytane 11810 razy 1 komentarzy RSS wpisy
Marek Sieczkowski
Marek Sieczkowski
Być kierowcą
13 Stycznia 2012, 15:07:17 czytane 9438 razy 1 komentarzy RSS wpisy
Andrzej Pionka
Andrzej Pionka
Za zachodnią granicą
1 Sierpnia 2012, 23:58:39 czytane 8462 razy 2 komentarzy RSS wpisy