TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Sejm odrzuca zwolnienie autobusów z viaTOLL
SEJM, PIGTSIS - Opublikowano: 30.07.2014 12:29:49 9 komentarzy
Sejm odrzuca zwolnienie autobusów z viaTOLL
25 lipca br. posłowie znowelizowali ponadto ustawę o drogach publicznych, ustawę o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawę o transporcie drogowym. Jednocześnie Sejm usunął przyjęte w II czytaniu m.in. poprawki zwalniające autobusy na liniach regularnych do 150 km z obowiązku wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych. O całej sprawie poinformowała Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, która lobbowała na rzecz takiego rozwiązania. Izba wysłała teraz pismo w tej sprawie do Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza. Jest szansa, że w trakcie prac Senatu nad nowelizacją ustaw, usunięte zapisy promujące transport publiczny powrócą. Dodajmy, że przegłosowana przez Sejm ustawa zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Zgodnie z ustawą odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będzie ponosił właściciel pojazdu, a nie kierujący, jak to jest obecnie. Ponadto ustawa wprowadza zasadę, że nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara administracyjna za naruszenia wspomnianego obowiązku w trakcie jednego dnia. W przypadku, gdy okoliczności będą uzasadniać nałożenie tej kary na podmiot niemający siedziby albo miejsca stałego zamieszkania w Polsce ma być pobierana kaucja w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej. Ustawa określa też wysokość kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej. Kara ma wynosić 500 zł w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy. W pozostałych przypadkach ma to być 1500 zł. Ustawa wprowadza też zasadę przedawniania się naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej po roku od popełnienia naruszenia. Ponadto, zgodnie z nowelizacją Policja, Straż Graniczna i Służba Celna zostaną pozbawione uprawnienia do kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej. Uprawnienie to będzie przysługiwało tylko inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie głosowania nad odrzuceniem poprawek zwalniających autobusy na liniach regularnych do 150 km z obowiązku płacenia viaTOLL głos zabrał poseł Andrzej Adamczyk: Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! 1 lip­ca 2010 r. wprowadzono na niektórych odcinkach dróg krajowych opłaty dla pojazdów powyżej 3,5 t –opłaty w systemie elektronicznym. Ta regulacja spo­wodowała, że za przejazd busem, autobusem na li­niach podmiejskich, szczególnie w ruchu lokalnym, ceny biletów zostały podwyższone o ok. 20%. To jest bezpośredni wpływ pobieranej opłaty. To 20% do­tknęło najuboższych, to 20% dotknęło tych, których nie stać na dojazd do pracy, do szkoły, na uczelnię, do szpitala własnym samochodem, bo po prostu albo go nie mają, albo nie mają pieniędzy na paliwo. Wielo­krotnie postulowaliśmy wyłączenie z tych opłat au­tobusów i busów na liniach podmiejskich. Panie pre­mierze, co stoi temu na przeszkodzie? (Dzwonek) Co stoi na przeszkodzie temu, żeby tym najuboższym ludziom pomóc, żeby zrównać ich z tymi, którzy jeż­dżą własnymi samochodami do pra­cy i do szkół? Dziękuję bardzo. Posłowi odpowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Klepacki: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym zauwa­żyć, że rząd negatywnie opiniuje poprawki nr 1 i 2, które przewidują rozszerzenie katalogu pojazdów zwolnionych z opłaty elektronicznej, w tym również autobusów, z kilku przyczyn. Pierwsza rzecz, stano­wi to wyłom w generalnej zasadzie, która została przyjęta i która przyświecała tej ustawie, że zwolnio­ne z opłaty elektronicznej powinny być tylko i wy­łącznie pojazdy służb państwowych, takich jak Poli­cja, Siły Zbrojne, Straż Pożarna itd. Drugim elemen­tem jest to, że mamy oficjalne stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mówi, że takie selektywne zwolnienie będzie stanowiło nie­dozwoloną pomoc publiczną. A więc takim ruchem nie robimy dobrze przedsiębiorcom, tylko wręcz prze­ciwnie, narażamy ich na roszczenia, wnioski o zwrot niedozwolonej pomocy publicznej łącznie z odsetkami karnymi. Innym argumentem jest również to, że żaden z krajów, który wprowadził elektroniczny pobór opłat na autostradach w Europie, nie wprowadził również takiego wyłomu dla autobusów przewożących po liniach do 150 km. Innym przypadkiem –z pragmatyki funkcjonowania późniejszej tej ustawy –jest procedura kontrolowania przez uprawnione organy, czy autobus rzeczywiście porusza się po liniach regularnych do 150 km, czy przewozi dzieci do szkoły, czy też akurat w danym momencie dzieci nie przewozi albo przewozi je na wycieczkę szkolną. Wziąwszy to wszystko pod uwagę, rząd negatywnie opiniuje tę poprawkę. Dziękuję.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Sejm
PIGTSIS
viaTOLL
 • – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

 • Mirek N. – 02.08.2014

  Nawet nie chce się tego czytać, oni nie wiedza o czym mówią. Autobusy kursujące na liniach, posiadają przecież licencje, i chyba jasno z tego wynika, że nie jadą na wycieczkę. W jakim celu autobusy jeżdżące w MPK-ach po mieście posiadają viatole? nawet z bramek nie korzystają. Kasa, kasa, kasa.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....