TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Rok etanolu w MZK Słupsk
Michał Szymajda - Opublikowano: 30.07.2008 15:08:43
Rok etanolu w MZK Słupsk

Wobec rosnących lawinowo cen paliw ropopochodnych, coraz więcej przewoźników zastanawia się nad wdrażaniem innych niż olej napędowy środków napędzających. Pod tym kątem bardzo interesujący jest projekt słupski, zakładający eksploatacji autobusów zasilanych etanolem. Wokół pięciu niskopodłogowych pojazdów Scanii OmniLink napędzanych alkoholem, które weszły do regularnej komunikacji rok temu narosło wiele kontrowersji i sprzecznych opinii. Postaramy się przybliżyć Czytelnikom bieżące zagadnienie dotyczące ich eksploatacji. O ich wynikach rozmawialiśmy z Joanną Szachnowską, rzecznik prasowym MZK w Słupsku.
TransInfo.pl: Na jakim obecnie średnim poziomie utrzymuje się obecnie spalanie paliwa w trybie pracy miejskim (w litrach na 100 km)?

Joanna Szachnowska: Zużycie paliwa E95 w trybie miejskim jest przedmiotem badań prowadzonych przez Politechnikę Gdańską w porozumieniu ze Scania Polska S.A. W okresie od stycznia do kwietnia br. średnie zużycie paliwa wynosiło 77 l/100 km. Warto jednak zauważyć, że na poziom zużycia paliwa przez poszczególne autobusy zasilane etanolem, duży wpływ ma to, na jakich liniach poszczególne autobusy wykonują kursy, małe odległości między przystankami oraz ogólne warunki komunikacyjne, które panują w Słupsku. Rezultatem tych badań był również wniosek, aby dokonać w autobusach zmiany przełożeń w tylnym moście, bardziej dostosowując je do naszych (słupskich) warunków. Modernizacja ta wykonana na koszt firmy Scania praktycznie dobiega końca i niewątpliwie wpłynie na mniejsze zużycie paliwa. Dlatego na wskazanie ostatecznego, średniego zużycia paliwa etanolowego powinniśmy jeszcze poczekać tak, aby dane te były jak najbardziej rzetelne.

TransInfo.pl: Jakie koszty poniosło MZK na budowę specjalnego stanowiska do tankowania etanolu i czy przy budowie tego stanowiska partycypowały finansowo inne podmioty? Czy jedno stanowisko będzie w stanie w przyszłości zapewnić płynne tankowanie większej floty pojazdów zasilanych alkoholem?
Koszt stanowiska do tankowania pojazdów zasilanych E95 został wpisany w ogólny kosztorys modernizowanej w 2006 r. stacji paliw. Przy budowie tego stanowiska nie partycypowały finansowo inne podmioty. Jedno stanowisko do tankowania E95 będzie w stanie obsłużyć większą ilość pojazdów.
TransInfo.pl: Jakie są realne szanse obniżki akcyzy na etanol? Już kilkakrotnie byliśmy informowani, że nastąpi to „lada moment. Tymczasem w tej sprawie nadal nic się nie dzieje…
Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 99, poz. 665 i 666) do dnia dzisiejszego nie nabrała mocy prawnej. Zatem wszelkie pytania dotyczące obniżenia podatku akcyzowego na biopaliwa, proszę kierować do Ministerstwa Gospodarki. Oczywistym jest, że MZK Słupsk nie ma wpływu na kształt przygotowanej ustawy oraz na termin jej wprowadzenia.
TransInfo.pl: Czy krajowe wytwórnie etanolu wykazały zainteresowane sprzedażą przedsiębiorstwu ten rodzaj paliwa?
Według naszych informacji paliwem tym jest zainteresowany ORLEN S.A. Obecnie w Polsce eksperymentalną produkcję paliwa etanolowego realizuje Instytut Technologii Nafty w porozumieniu ze Scania Polska S.A.

TransInfo.pl: Czy większa częstotliwość koniecznych przeglądów w autobusach OmnilLnk nie wpływa na płynność eksploatacji pojazdów?
Częstotliwość przeglądów w autobusach OmniLink wpisana jest w warunki gwarancji, którą objęte są te pojazdy. Oczywistym jest, że ze względu na wymagane przeglądy, autobusy muszą być wyłączone z ruchu. Jednak na przegląd nie jadą wszystkie na raz, a ewentualne braki zabezpiecza się innymi pojazdami.
TransInfo.pl: Gdzie obecnie serwisowane są autobusy Scania OmniLink?
Obecnie autobusy Scania OmniLink serwisowane są w Głobinie. Wybudowany pod Słupskiem serwis ułatwił użytkowanie tych autobusów i znacznie obniżył koszty związane z koniecznością serwisowania, gdyż wcześniej OmniLink musiały jeździć na serwis do Gdańska.
TransInfo.pl: Czy współpraca z Politechniką Gdańską w kwestii badania pojazdów na E95 nadal jest kontynuowana?
Tak, współpraca ta jest kontynuowana. Porozumienie podpisane z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej zobowiązuje ww. wydział do przeprowadzania badań właściwości ekologicznych autobusów eksploatowanych w MZK Słupsk i eksploatacji nadzorowanej autobusów miejskich zasilanych paliwem etanolowym E95.
TransInfo.pl: Podczas roku eksploatacji etanolowych autobusów dwa z nich częściej przebywały poza Słupskiem…
MZK wypożyczyło Scania Polska S.A. dwa autobusy zasilane E95 do celów promocyjno-reklamowych pojazdów marki Scania, oraz promocji rozwiązań technologicznych dotyczących napędu etanolowego w wybranych krajach Europy. Do tego typu działań zobowiązane są wszystkie strony podpisanego 8 lutego 2006 r. Porozumienia w sprawie wprowadzenia na polski rynek „floty pojazdów”zasilanych etanolem E95. Scania Polska S.A. wywiązała się ze wszystkich zobowiązań finansowych zawartych w umowie najmu.
TransInfo.pl: W artykule Pani autorstwa opublikowanym w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 99 na temat eksploatacji etanolowych autobusów można przeczytać o „negatywny rachunek ekonomiczny”tego projektu. Co według Pani jest główną jego przyczyną?
Przyczyną tzw. „negatywnego rachunku ekonomicznego”projektu jest brak konkretnych postanowień w sprawie obniżenia podatku akcyzowego na biopaliwa.

TransInfo.pl: Czy w tej sytuacji MZK planuje powiększenie floty pojazdów na etanol do 10 pojazdów?
Do powiększenia floty pojazdów zasilanych E95 MZK Słupsk jest zobowiązany porozumieniem, które zostało podpisane w dniu 8 lutego 2006 r. przez Prezydenta Miasta Słupsk, Scania Polska S. A. oraz MZK Słupsk. W styczniu br. testowany był przez MZK Słupsk model autobusu Scania-Vabis, który na rynku wtórnym występuje w wersji zasilanej E 95. Pojazd ten posiadał jednak niestandardowe jednoskrzydłowe drzwi. Ze względu na wygodę naszych pasażerów (wsiadanie i wysiadanie z autobusu) MZK Słupsk nie zdecydował się na zakup tego typu pojazdów.
TransInfo.pl: Czy MZK podjęło jakieś działania, aby pozyskać zewnętrze środki mogące współfinansować bądź finansować zakupy nowego taboru?
Posiadając autobusy zasilane ekologicznymi paliwami E95 i CNG, poczyniliśmy działania związane z pozyskaniem środków unijnych na poszerzenie floty tego typu pojazdów oraz modernizację zajezdni. W związku z tym w niedługim czasie zostanie sporządzone studium wykonalności i wnioski, aby otrzymać środki unijne w ramach działania 3.1 „Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego”. Zamierzamy złożyć dwa wnioski, zatem przygotowujemy:
- studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do projektu z zakresu „Zakupu autobusów jednoczłonowych zasilanych etanolem E95 oraz przebudowy zajezdni autobusowej przy ul. Prof. Poznańskiego 1a, obejmującej modernizację nawierzchni placu manewrowego, modernizację hali napraw oraz budowę myjni”
- oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do projektu z zakresu „Zakupu autobusów przegubowych zasilanych gazem ziemnym CNG, wykonania instalacji wolnego tankowania pojazdów zasilanych gazem CNG, montażu kolektorów słonecznych”.
TransInfo.pl: Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na nasze pytania.
Komentarz autora: Od początku eksploatacji 5 autobusów Scania Omnilink liczono się z większym niż w przypadku oleju napędowego spalaniem. Wynika to z innej charakterystyki tego paliwa. Scania podaje, że są to wartości na poziomie 30 do 50% więcej. Oznaczałoby to, że norma zużycia to max. około 60 litrów etanolu na 100 kilometrów. Jak widać norma ta została mocno przekroczona. Biorąc pod uwagę próby zmiany tego stanu dokonywane przez MZK (zmiana przełożeń), w przyszłości postaramy się opisać spalanie jakie osiągnięte zostanie po modernizacji.
Kolejny problem to brak możliwości dalszego obniżenie kosztów eksploatacji autobusów poprzez zniesienie lub obniżenie akcyzy. Jednym słowem –MZK jest ofiarą bierności Ministerstwa Gospodarki. Szanse na szybką zmianę tej sytuacji są w chwili obecnej niewielkie.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MZK
Słupsk
CNG
paliwo
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....