TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Przegląd ofert w radomskim przetargu na linie autobusowe
InfoBus.pl - Opublikowano: 29.12.2015 18:00:37 8 komentarzy
7 ofert, 3 poniżej kosztorysu, 2 chyba bez zarzutu. Tak wygląda bitwa o Radom w liczbach. (fot. Mateusz Gaworski)

10 grudnia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji otworzył oferty złożone w przetargu na dziesięcioletnia obsługę linii autobusowych w wymiarze do 13 mln wzkm. Postępowanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, gdyż swoje propozycje przedstawiło aż siedmiu oferentów.

O warunkach tego zamówienia pisaliśmy tutaj. Zakłada ono dziesięcioletnią obsługę wybranych zadań na liniach autobusowych organizowanych przez radomski MZDiK. Zamawiający wymagał by przewozy były realizowane przynajmniej 23 fabrycznie nowymi, w pełni niskopodłogowymi autobusami klasy maxi (22 liniowe i minimum jeden pojazd rezerwowy). Więcej na temat ich wyposażenia pisaliśmy przy okazji pierwszego w tym roku w radomskiego przetargu na obsługę linii autobusowych, który zakończył się unieważnieniem z powodu złożenia ofert przewyższających możliwości finansowe zamawiającego.

W porównaniu z ogłoszonym pod koniec marca postępowaniem zwiększono kosztorys, jaki MZDiK przewidział na wykup przewozów. Wcześniej Zarząd zakładał, że za jeden wzkm zapłaci na początek nie więcej niż 6,23 zł brutto. Teraz ta stawka wzrosła do 6,81 zł brutto (6,31 zł netto). Ponadto przeprowadzono jeszcze kilka innych zmian, które miały przełożyć się na większe grono oferentów i tym samym wzrost konkurencyjności stawek.

To się jednak udało częściowo. 10 grudnia, kiedy MZDiK dokonał otwarcia ofert okazało się, że zainteresowanie przetargiem wyraża aż 7 wykonawców. Jednak propozycje tylko trzech z nich mieszczą się w kosztorysie, który założył zamawiający. Przyjrzymy się wobec tego złożonym ofertom, które obfitują w mnóstwo interesujących szczegółów.

EEC- alians i dwie marki do wyboru

Pierwszą z nich przedstawiła Europa Express City. Warszawska spółka stawkę za wzkm wyliczyła na 6,93 zł netto (7,48 zł brutto). Przewoźnik "odrobił lekcje" z warszawskiego przetargu na obsługę 100 brygad autobusowych i tym razem staranniej udokumentował wymagane doświadczenie. EEC w tym celu przedstawiło zobowiązanie wystawione przez przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Krzysztof Pawelec. Przewoźnik z Biechowa udostępnił warszawskiej spółce potencjał w postaci referencji wystawionych mu przez KZK GOP. Dokumenty poświadczają należyte wykonanie od okresie od stycznia 2013 r. do końca października br. usług przewozowych w ilości 10 mln wzkm. Ich łączna wartość wskazana w referencjach to niespełna 40 mln zł brutto.

EEC do obsługi radomskiego pakietu w przypadku wygranej pozostawiło sobie wybór pomiędzy dwoma producentami autobusów. Pierwsze zobowiązanie pochodzi od Solarisa, drugie natomiast zostało wystawione przez syndyka Autosanu. Ta druga informacja wydaje się być dosyć interesująca, szczególnie w kontekście ostatnich doniesień na temat znalezienia przez Ludwika Noworolskiego inwestora dla sanockiej fabryki.

Arriva- pierwsza oferta poniżej kosztorysu

Drugą ofertę przedstawiła Arriva. Jej propozycja, która opiewa na 6,24 zł/wzkm netto (6,74 zł brutto) jest pierwszą, która mieści się w kosztorysie przewidzianym przez MZDiK. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia spółka z Torunia wskazała na referencje wystawione przez Urząd Miasta w Grudziądzu. Z dokumentu wynika, że w okresie od 10 grudnia 2012 r. do 10 grudnia 2015 r. operator wykonał przewozy w ramach tamtejszej komunikacji miejskiej w wymiarze 4,2 mln wzkm. Na potrzeby realizacji radomskiego kontraktu Arriva zdecydowała się postawić na Solarisa. W ofercie spółki znajdziemy umowę przedwstępną, która zakłada dostawę 24 sztuk Urbino 12 w przypadku wygrania przetargu.

Pierwsza oferta powyżej kosztorysowej stawki

Trzecia propozycja pochodzi od wieloletniego operatora radomskich linii autobusowych, czyli spółki Michalczewski. Oferta jest nieznacznie powyżej kosztorysu. Przedsiębiorstwo zadeklarowało realizację przewozów za 6,38 zł/wzkm netto (6,89 zł brutto).

W ofercie nie znajdziemy jednak referencji, które poświadczą dysponowania odpowiednim doświadczeniem. Nie ma jednak w tym nic dziwnego, skoro Michalczewski wskazuje, że w okresie od listopada 2012 r. do listopada 2015 r. wykonał usługi przewozowe na rzecz MZDiK w ilości niespełna 8,73 mln wzkm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazywane w wykazie zostały wykonane wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w postaci poświadczeń.

Kończąc już wątek Michalczewskiego warto jeszcze dodać, że realizację aktualnego zamówienia MZDiK chciał wykonywać 24 autobusami MAN A37 Lions City. W tym celu zawarto stosowną umowę przedwstępną z producentem. Radomska spółka zastrzegła ją jednak jako tajemnicę handlową.

Oferta sprzeczna z prawem?

Czwarta oferta została przedstawiona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu. Propozycja ta jest nie dość, że wielką niespodzianką to budzi także wątpliwości w zakresie jej dopuszczalności i poprawności w dwóch aspektach. Ale po kolei.

MPK swoje usługi skalkulowało na 5,87 zł/wzkm netto (6,34 zł brutto). W zakresie doświadczenie komunalny przewoźnik powołuje się na przewozy, które realizuje na zlecenie MZDiK. Spółka w wykazie usług wskazała, że w okresie od początku 2012 r. do końca października 2015 r. wykonała przewozy autobusowe na poziomie 18,5 mln wzkm. W kwestii poświadczenia tych faktów mamy sytuację analogiczną jak w przypadku oferty Michalczewskiego. Natomiast tabor, którym MPK chciałoby wywiązywać się z umowy miałby dostarczyć Solaris. I zobowiązanie tego producenta znajdziemy w ofercie operatora.

Jednak jak już wcześniej zasygnalizowaliśmy propozycja radomskiego przewoźnika miejskiego wydaje się być sprzeczna z prawem ze względu na dwie przesłanki. Po pierwsze MPK posiada status operatora wewnętrznego w rozumieniu rozporządzenia 1370/2007 WE dzięki umowie powierzenia, którą spółka zawarła z miastem w wakacje 2012 r. Co do zasady operator realizujący usługi w zakresie pasażerskiego transportu publicznego w takiej formie ma zakaz uczestnictwa w przetargach na ich świadczenie organizowanych przez macierzystą jednostkę samorządu terytorialnego jak i poza jej obszarem.

Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy samorządy ze sobą współpracują w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W takiej sytuacji dopuszczalne jest świadczenie przez spółkę, z którą umowa została zawarta w trybie bezprzetargowym, usługi na obszarze wielu samorządów, jeśli korzystają one z przewidzianych prawem form współpracy (porozumienia komunalne oraz związki międzygminne), a spółka pozostaje podmiotem wewnętrznym w stosunku do chociażby jednej z umawiających się jednostek samorządowych.

W świetle znanych ogólnie faktów MPK Radom wydaje się nie spełniać powyższych warunków, które umożliwiłyby skuteczny start w omawianym przetargu. Jednak tuż po otwarciu ofert prezes spółki, Leszek Lach powiedział lokalnemu wydaniu Gazety Wyborczej: "Mamy opinię prawną, która mówi o tym, że nie ma przeciwwskazań do tego, żebyśmy startowali w przetargu. Postanowiliśmy wystartować, żeby pokazać, że jesteśmy gotowi do działania na wolnym rynku i konkurencyjni." Upublicznienie wspomnianego dokumentu rozwiałoby pewne wątpliwości, jednak niewykluczone, że władze MPK mogły zdecydować się zastrzec go jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Drugą wątpliwość budzi wskazanie przez przewoźnika Solarisa jako dostawcy autobusów w przypadku wygrania przetargu. MPK w świetle przepisów prawa zamówień publicznych jest zamawiającym sektorowym. I to nie budzi żadnej wątpliwości. Pytania jednak pojawiają się o tryb, w jakim przewoźnik zdecydował się postawić na autobusy z logo jamnika. W zależności od modelu finansowania ich zakupu mówimy tutaj o inwestycji rzędu 22-26 mln zł. Szacunki te jasno wskazują, że w tym wypadku MPK byłoby zobligowane do pozyskania pojazdów na potrzeby realizacji zamówienia w trybie konkurencyjnym.

Jako dobry kontrprzykład można wskazać zachowanie MZK Bydgoszcz sprzed 2 lat w przetargu na obsługę kilku linii autobusowych w macierzystym mieście. Zamawiający wymagał dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że oferent w przypadku zwycięstwa będzie posiadał odpowiednią ilość pojazdów. MZK odwołało się od tego warunku do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO odwołanie co prawda odrzuciła, jednak przewoźnik zyskał wystarczająco dużo czasu by przeprowadzić "warunkowy" przetarg na wyłonienie dostawcy autobusów. W efekcie poprawność oferty operatora nie budziła wątpliwości.

Reasumując- dwie okoliczności czynią propozycję radomskiego MPK dosyć wątpliwą pod względem prawnym. Jej uznanie mogłoby poskutkować powstaniem bardzo niebezpiecznego precedensu.

Po Lublinie i Warszawie czas na kolejną próbę

Piąta oferta została przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z Zielonej Góry. Spółka zaproponowała usługi w cenie 6,59 zł/wzkm netto (7,12 zł brutto). Podobnie jak EEC również PKS opiera się na doświadczeniu innej firmy. Zobowiązanie do dysponowania potencjałem udostępnił zielonogórskiemu przewoźnikowi PKS Gdańsk. W ofercie znajdujemy informację, że w celu spełnienia warunku doświadczenia przedstawiono referencje wystawione przez gdański Zarząd Transportu Miejskiego. Poświadczają one zrealizowanie przez PKS Gdańsk w okresie od października 2012 r. do końca października br. pracy eksploatacyjnej w wymiarze ponad 4,6 mln wzkm.

PKS Zielona Góra w celu obsługi radomskiego zlecenia tak samo jak Michalczewski chciał postawić na autobusy MAN A37 Lions City. W ofercie znajdują się odpowiednie dokumenty, które to potwierdzają.

Powrót dawnych partnerów?

Szósta i jednocześnie najtańsza propozycja została złożona przez konsorcjum Dolnośląskich Linii Autobusowych, jaworznickiego Meteora oraz Irexu-4. Liderem tego aliansu jest DLA. Konsorcjum swoje usługi wyceniło na 5,67 zł/wzkm netto (6,12 zł brutto). Propozycja ta jest jednak na swój sposób tajemnicza. Po pierwsze nie wiadomo, kto w przypadku wygrania przetargu odgrywałby główną rolę w obsłudze radomskiego pakietu.

Nie wyjaśniają tego również dokumenty mające potwierdzić spełnienie warunku doświadczenia. Są to referencje wystawione dla DLA przez wrocławski Urząd Miasta. Poświadczają one zrealizowanie w ramach czterech różnych umów w okresie od stycznia 2013 r. do końca października br. pracy eksploatacyjnej we wrocławskiej komunikacji miejskiej na poziomie niespełna 3,3 mln wzkm.

Nie wiadomo także na jakie autobusy chciało postawić konsorcjum w przypadku zwycięstwa w Radomiu. Firmy nie przedstawiły wymaganych przez MZDiK dokumentów. Jest więc pewne, że zamawiający wezwie konsorcjum do ich uzupełnienia. Jaka mogła być przyczyna ich braku? Mogło chodzić np. o lepszą pozycję w negocjacjach z producentami autobusów oraz nieponoszenie pewnego ryzyka w przypadku przegranej. Czy choć w części to przewidywania okażą się słuszne dowiemy się kiedy MZDiK rozstrzygnie postępowanie.

Mobilis drugi raz w Radomiu

Siódma już propozycja pochodzi od Mobilisu. Gigant autobusowy z podwarszawskich Mościsk wycenił swoje usługi na poziomie 6,90 zł/wzkm netto (7,45 zł brutto). To niewiele taniej niż w pierwszym przetargu.

W przypadku wygranej w Radomiu Mobilis chciał pozyskać 23 egzemplarze Solarisa Urbino 12. Na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia spółka przedstawiła referencje wystawione przez krakowski ZIKiT. Poświadczają one zrealizowanie przewozów w łącznej ilości ponad 10,1 mln wzkm w ramach dwóch umów w okresie od listopada 2012 r. do końca października 2015 r.

Trzy oferty poniżej kosztorysu, wybór ograniczony do dwóch?

Z siedmiu przedstawionych propozycji tylko te, które złożyła Arriva, śląsko-wrocławskie konsorcjum oraz radomskie MPK mieszczą się w kosztorysie założonym przez MZDiK. Wątpliwości nie ma w zasadzie tylko wobec toruńskiej spółki-córki DB. W przypadku konsorcjum może chodzić tak naprawdę o "techniczne" poprawki. Natomiast wątpliwości wobec oferty MPK są spore i to z pewnością będzie jeden z ciekawszych wątków radomskiego przetargu.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MZDiK Radom
Michalczewski
Mobilis
Europa Express City
PKS Zielona Góra
DLA
Meteor
Irex-4
Arriva
 • hehuh – 29.12.2015

  W Krakowie, jak w 2013 ZIKiT ogłosił przetarg na linie, to krakowskie MPK startowało i wtedy nikt nie zastanawiał się czy to legalne.

 • mm – 29.12.2015

  Nikt się nie zastanawiał bo artykuł zawiera błąd merytoryczny. Zakaz startowania w przetargach dot. tylko postępowań organizowanych poza obszarem właściciela czyli w tym wypadku poza Miastem Radom. Wiec tu mpk spokojnie mogło złożyć ofertę.

 • MFM – 30.12.2015

  @ hehuh: Bo wtedy MPK KRK nie było operatorem wewnętrznym. Ale zdaje się, że teraz to się zmieni.http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461716-2015:TEXT:PL:HTML&src=0@ mm: To Twój niosek po interpretacji odpowiedniego zapisu rozporządzenia?

 • seeker – 30.12.2015

  Widać niedoskonałość ustawy pzp. Ja można nie złożyć wymaganego załącznika z wykazem taboru i innych dokumentów do oceny ofert? Oferent powinien być wykluczony a nie łaskawie proszony o uzupełnienie papierów. Autor artykułu trochę przesadza twierdząc że konsorcjum jest tajemnicze bo nie wiadomo kto odgrywa główną rolę po czym w dalszym tekście pisze że liderem jest DLA :D Tak poza tym Konsorcjum jest odpowiedzialne w całości za jakość usług i nie jest ważne, kto, gdzie, jak (warto popatrzeć na ŚKA w Wałbrzychu). Konsorcjum jako całość to tak jakby oferta jednego podmiotu a nie z osobna tworzących go przedsiębiorców

 • ... – 30.12.2015

  @ seeker:Lider nie zawsze coś znaczy ;) W Lublinie np. pełnomocnikiem konsorcjum był Meteor, ale to Irex-1 jest faktycznym operatorem. Co do ŚKA- tam zdecydowano się powołać spółkę celową przez śląskich przewoźników.

 • Jacek – 30.12.2015

  Ten przetarg i te śmieszne konsorcja to też jakaś śmierdząca sprawa.

 • seeker – 30.12.2015

  W chwili obecnej główną rolę w kontaktach z Zamawiającym odgrywa DLA. Nie wiem skąd założenie że musi ktoś odgrywać główną rolę w realizacji umowy. Przykład Lublina jest nietrafiony bo Meteor i Irex-1 to akurat podmioty z tym samym właścicielem. więc tu jak zawieje wiatr może być na autobusie raz nalepka z Meteor a raz Irex-1. Poza tym faktycznym operatorem w Lublinie jest konsorcjum jako całość i co najwyżej można powiedzieć że w Lublinie w ramach konsorcjum jeżdżą tylko autobusy z należące do Irex-1 choć tak jak wspomniałem to tylko nalepka bo właściciel ten sam. Co do ŚKA to w sumie masz racje jest związek celowy ale założony po wygranym przetargu przez konsorcjum. W ramach związku celowego było zapewne wzięcie autobusów w leasing i ogólnie realizacja umowy w ramach konsorcjum, który jest faktycznym wykonawcą i ma podpisaną umowę. i

 • ... – 30.12.2015

  seeker, masz rację. W artykule faktycznie zabrakło zaakcentowania, że są trzy scenariusze planu obsługi Radomia. Ale to i tak ciekawe jak to się skończy. OIDP to DLA i Meteorex już przed Radomiem parokrotnie razem walczyli w przetargach na linie.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....