TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Polski rynek pojazdów użytkowych w lutym 2020 r.
InfoBus.pl - Opublikowano: 13.03.2020 10:00:48
Polski rynek pojazdów użytkowych w lutym 2020 r.

W lutym 2020r. zarejestrowano 1 943 pojazdów użytkowych pow. 3,5t – czyli o 28,3% mniej niż rok wcześniej.

Wynik ostatniego miesiąca był też zgodnie z sezonową fluktuacją, wyższy (+26,3%) niż w styczniu br. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa jednak nieprzerwanie od lipca ub.r. Rezultat z lutego br. cofnął rozwój rynku co najmniej o cztery lata.

Szeroki minus

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 27,9% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-30%). Podwozia ciężarowe zanotowały spadek o 21,4% a niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zmniejszyły się o 17,9%. Liczba nowych autobusów pow. 3,5t zmniejszyła się o 26,5% w porównaniu do lutego 2019 r. a ich wydania wyniosły tylko 119 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły poziom 1 824 szt.

Od początku roku przybyło 3 482 nowe pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 27,6% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 28,2%, jak i w grupie autobusów o 20,5%.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w lutym 2019 r. 119 rejestracji, mniej o 26,5% r/r. i mniej o 24,2% niż miesiąc wcześniej.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w lutym 26 szt. wobec 64 w styczniu br. i 58 szt. w tej grupie przed rokiem. Spadek r/r wyniósł 55% a m/m 59%. Najliczniej reprezentowane w ostatnim miesiącu były marki SOLARIS i MERCEDES-BENZ.

W ogólnym rankingu marek w lutym 2020r. przewodził MERCEDES-BENZ (75 szt.; +15%) za nim SOLARIS (15 szt.) i FORD (11 szt.)

Od początku 2020 roku przybyło 276 autobusów, -20,5% mniej niż w takim samym czasie 2019r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 149 autobusów (+9%). Na drugim miejscu ex aequo SOLARIS i AUTOSAN po rejestracji 24 szt. ( w przypadku pierwszej firmy spadek o -59% rejestracji drugiej nie było w opisywanym okresie rok wcześniej). Za nim jest FORD z rezultatem 23 rejestracji i wzrostem (+283%). Pierwszą piątkę zamknęło IVECO (13 szt).

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2019r. przybyło 90 (-43%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 158 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (24szt.), AUTOSAN (20 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (17 szt.), oraz ISUZU (9 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w lutym 2019r. zarejestrowano 1 824 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-28,4% r/r; -724 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 462 szt.;

-30% r/r). Wśród podwozi rejestracje były również niższe niż rok wcześniej i osiągnęły 362 szt.

(-21,1%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (330 szt.; -21,4% r/r) i samochodów specjalnych (32 szt.; -17,9%). W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca br. w dwóch grupach składowych odnotowaliśmy odmienne rezultaty. Rynek podwozi ciężarowych i specjalnych skurczył się łącznie o 9,3% m/m (-26 szt.) natomiast ciągników samochodowych był znacznie wyższy (+47,1% m/m; +468 szt.). Ogólnie w zagregowanej grupie, dzięki znacznie wyższym rejestracjom ciągników i łącznie podwozi, rezultat był wyższy niż miesiąc wcześniej o 32% m/m (+442szt.).

Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w lutym br. wskazały nastroje mniej negatywne niż w styczniu br. (+0,1 pkt wobec -0,5 pkt przed miesiącem i -2,5 pkt w grudniu ub.r.) co oznaczało niemal równowagę ocen pozytywnych, jak i negatywnych stanu bieżącego. Jednocześnie ponad 86% badanych uważało, że ich sytuacja w lutym nie uległa zmianie. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej były mniej pesymistyczne niż zgłaszane w styczniu br. ale oceny stanu bieżącego w tym obszarze były bardziej negatywne.

Niepokoją teraz ostatnie informacje o rozszerzaniu się choroby koronawirusowej (COVID-19) i sile wpływu tego zjawiska na różne dziedziny gospodarki w tym również te decydujące o rynku pojazdów ciężarowych. Pozostają w tle wcześniejsze doniesienia o rosnącym zadłużeniu w branży transportowej w znacznym stopniu decydującej o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Podobnie trudności firm transportowych działających na rynku przewozów międzynarodowych (w związku z tzw. Pakietem Mobilności PE, czy związane z rozpoczętym Brexitem).

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), wyniosły w lutym br. 362 szt. wobec 459 rok wcześniej. Pierwsze miejsce w tej całej grupie zajął MAN (87 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 66 szt., a trzecie miejsce przypadło marce SCANIA 63 szt. Dalej IVECO zyskało 56 szt. a kolejne DAF 39 szt. i VOLVO 33 szt.. W pierwszej piątce wzrost odnotowały: MERCEDES-BENZ (+10,1%) i MAN (+1,2%) natomiast spadki – DAF(-53,6%), IVECO(-24,3%), SCANIA(-16,5%).

W grupie ciągników samochodowych w lutym 2020 r. najwięcej ciągników zarejestrował DAF, który wydało 372 szt. (-37% r/r i +22% m/m). Na drugim miejscu była SCANIA z liczbą 298 szt. (-36% r/r i +135% m/m), a na trzecim VOLVO (289 szt.; -9% r/r i +59% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MAN (201 szt.; -47% r/r: +9% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (167 szt.; -32% r/r; +58% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w lutym 2020r. 1 710 szt. Było to mniej o 686 szt. niż rok wcześniej (-29%) i więcej o 479 szt. (+39%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: DAF (400 szt.; -39% r/r), SCANIA (361 szt.; -33%) i VOLVO (322 szt.; -6%).

W ogólnym rankingu marek w lutym 2020 r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał DAF 411 szt. (-39%) uzyskując 22,5% tej części rynku – mniej o 4 pkt. proc. niż przed rokiem. Druga była SCANIA 361 szt. (-33%). Jego udział wyniósł 19,8% i był niższy niż w ub.r. (-1,2 pkt. proc). Za nim VOLVO po rejestracji 322 szt. (-6%) i czwarty MAN, który wydał 288 szt. (-38% r/r; 15,8% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (233 szt.; -24%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92,1% podobnie jak przed rokiem 90,7%% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 80,2% rynku czyli tyle samo co rok wcześniej.

Od początku 2020 r. zarejestrowano 3 206 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek wyniósł 28,2%. W całej grupie znalazło się 2456 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do analogicznego okresu w 2019r. o 1 129 szt. (-31,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 677 rejestracje (-34%) a za nim VOLVO (471; -26%). Dalej SCANIA (425; -39%), i MAN (385; -41%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (273; -32%).

W tym samym czasie przybyło 750 kompletnych lub skompletowanych podwozi (-14,7%; -129 szt.). Wśród nich przoduje MERCEDES-BENZ (165) tuż za nim, na drugiej pozycji jest MAN (163), który wyprzedza IVECO (134) i SCANIĘ (99) oraz markę DAF (78).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku 2020r. najwięcej pojazdów wydał DAF (755; -36%). Po nim MAN (548; +34%) i VOLVO (528; -24%) wyprzedzają markę SCANIA (524szt. -35%) i MERCEDES-BENZ (438 szt. -21%)

Pierwsze dwie marki DAF i MAN osiągnęły w 2020 kolejno 24% i 17% rynku. Trzecie VOLVO miało podobnie jak SCANIA ma 16% a MERCEDES-BENZ 14%. Pierwsza piątka skupiła w ub.r. 87% rynku wobec 91% rok wcześniej.

Firmy rejestrujące na regon objęły 91,1% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76,3% rynku, o 3,3 pkt. proc. mniej niż w 2019 r.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t.od początku 2020 w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (739 szt.; 25% udz.) po spadku o 36%. Na drugim miejscu VOLVO (528 szt.; 18% udz.) , spadek 23% a trzecia SCANIA (524szt.; -35% i 18% udz.), która w 2019 r. o tej samej porze była druga. Dalej MAN (497 szt.; -35%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (389 szt.; -23% i 13% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (157), IVECO (84) a dalej FORD TRUCKS (12) a za nim KAMAZ (6).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w lutym 2020 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 4 644 nowo zarejestrowanych pojazdów, ze spadkiem o 10,5% r/r. W porównaniu z rezultatem ze stycznia br. rynek samochodów dostawczych był o 5,1% wyższy (+227 szt.).

Od początku 2020 roku zarejestrowano 9 061 nowe samochody dostawcze do 3,5t, co jest wynikiem niższym od tego w 2019 roku o -14,5%.

W lutym 2020 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem była marka Renault (710 szt.) z niewielką przewagą nad drugim Fordem (698 szt. +17,1%). Trzeci Fiat z wynikiem 612 szt. -26,4%. Za nim na czwartej pozycji uplasował się Mercedes-Benz z wynikiem 550 szt. po wzroście o 5,2%. Pierwszą piątkę zamknął Peugeot (432 szt.; -13,3%) a dopiero za nim Volkswagen (339 szt. -33,9%).

W ogólnym rankingu modeli, w lutym br. na pierwszym miejscu – Renault Master (604), drugi Fiat Ducato (489). Za nim Mercedes-Benz Sprinter (437szt.) i Iveco Daily (294szt.). Pierwsza piątkę zamknął Peugeot Boxer (272). Drugą piątkę otworzył podobnie jak miesiąc wcześniej Ford Transit 265 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w lutym 2020 r. przybyło 2716 szt. Jest to wynik nieznacznie niższy niż w ub.r. (-1,0%; -27 szt.) i umiarkowanie wyższy niż w styczniu br. +5,8% (+150 szt.). Utrzymujący się do maja 2019r. stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012 ale był to czas wzmożonych jeszcze zakupów w grupie pojazdów nowych, przed wprowadzeniem od 15 czerwca 2019r tachografów cyfrowych. W drugiej połowie ub.r. średnia miesięczna nieznacznie przekraczała 2,4 tys. szt. (w całym ub.r. 2,6 tys. szt.). W ostatnim miesiącu liczba sprowadzanych z zagranicy pozostała na stosunkowo wysokim poziomie obserwowanym w analogicznych miesiącach dwóch poprzednich lat. W całej grupie wyróżniliśmy 2 465 samochodów ciężarowych (-1,8% r/r; +9,4% m/m) i 251 autobusów (+8,2% r/r; -19,6% m/m).

Od początku 2020r. sprowadzono 5 282 używane pojazdy użytkowe (-1,6%; -84 szt.). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było 1,4 razy więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....