TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Polski rynek pojazdów użytkowych w 2019 r.
InfoAir.pl - Opublikowano: 14.01.2020 13:00:19
Polski rynek pojazdów użytkowych w 2019 r.

W 2019 roku w Polsce przybyło 30 788 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 5,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 5,2%, jak i w grupie autobusów o 8%.

Słaby grudzień

W grudniu zarejestrowano 1 775 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 19,4% niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa.

To był szósty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po listopadzie wynosił -4,4% a teraz wyniósł -5,4%. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało - po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźnie zaznacza się również obniżenie koniunktury na rynku w tym segmencie. Ostatni grudniowy rezultat był najniższy w ciągu ostatnich sześciu lat.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 19,2% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-30,3%). Podwozia ciężarowe zanotowały minimalny wzrost (+1,9%) natomiast niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zwiększyły się o 14,6%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 21% w porównaniu do grudnia 2018 r. a ich wydania wyniosły 147 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły 1 628 szt.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w grudniu 2019 r. 147 rejestracji, mniej o 21% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. W drugim kwartale obserwowaliśmy coraz wyższy wzrost. Później od lipca ubr. już do końca roku utrzymywały się głębokie spadki (lipiec -35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9% r/r: październik -19,6% r/r; listopad -16,3% r/r). Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w grudniu 2019r. w analizach PZPM 52 szt. Było to o 10 szt. mniej (-16,1%) niż rok wcześniej i więcej o 6 szt. niż przed miesiącem (+13%). Najliczniej rejestrowały tu SOLARIS i ISUZU.

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. przewodził MMERCEDES-BENZ (66 szt.; +10%) za nim SOLARIS (23 szt.; -18%) i FORD (19 szt.)

W całym 2019 roku przybyło 2471 autobusów, -8% mniej niż w takim samym czasie 2018r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 1 086 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 434 szt. (+5%). Za nim jest MAN z rezultatem 327 rejestracji i wzrostem (+30%). Na czwartej pozycji bez zmiany IVECO (171 szt.) z 15% wzrostem. Pierwszą piątkę zamknął FORD (61 szt).

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. w 2019r. przybyło 1329 (-9%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1466 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (427szt.), MAN (309 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (247 szt.), oraz IVECO (58 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2019r. zarejestrowano 1 628 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-19,2% r/r; -388 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (968 szt.;

-30,3% r/r). Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 660 szt. (+5,3%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 472 szt.; +1,9 % r/r i samochodów specjalnych 188 szt.; +14,6%). W trzech grupach składowych odnotowaliśmy spadki w porównaniu z wynikami z listopada br. Rynek ciągników i podwozi specjalnych skurczył się o ponad 1/5 a podwozi ciężarowych o 7,6% (m/m). Ogólnie w zagregowanej grupie rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 17,6% m/m (-348 szt.)

Skumulowana liczba rejestracji w 2019 roku (28 317) jest niższa niż rok wcześniej (-5,2%). Sytuacja w rejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowych rejestracji. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w grudniu ub.r. wskazały spadek nastrojów do -2,5 pktu podczas gdy w listopadzie odnotowano jeszcze poziom bliski 0 (0,5) co oznaczało niemal równowagę ocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego. Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej były bardziej pesymistyczne niż zgłaszane w listopadzie. Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z nieodwołalnym już Brexitem czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w grudniu ub r. 660 szt. (+5,3% r/r; -12% m/m) wobec 627 rok wcześniej i 750 miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały podwozia pod samochodami specjalnymi jak i ciężarowe. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (176 szt.). Na drugim był MERCEDES-BENZ 120 szt., a trzecie miejsce przypadło IVECO z wynikiem 107 szt. Dalej SCANIA zyskała 72 szt. a kolejne były VOLVO 50 szt. i RENAULT 48 szt.. W pierwszej piątce wzrost odnotowały: MAN (+21,4%), MERCEDES-BENZ (+25%), SCANIA (+16,1%) i RENAULT (+20%), natomiast spadki – IVECO (-6,1%) i VOLVO (-45,7%).

W grupie ciągników samochodowych w grudniu 2019r. najwięcej ciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 307 szt. (+5% r/r i +15% m/m). Na drugim miejscu był MAN z liczbą 197 szt.

(-28% r/r i +10% m/m), a na trzecim DAF (196 szt.; -18% r/r i -13% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął MERCEDES-BENZ (123 szt.; -44% r/r: -48% m/m). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (90 szt.; -63% r/r; -61% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w grudniu 2019r. 1 348 szt. Było to mniej o 418 szt. niż rok wcześniej (-23,7%) i mniej o 335 szt. (-19,9%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (356 szt.; -7% r/r), MAN (313 szt.; -12%) i DAF (235 szt.; -11%).

W ogólnym rankingu marek w grudniu 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał MAN 373 szt. (-10,6%) uzyskując 22,9% tej części rynku –więcej o 2,2 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugie było VOLVO 357 szt. (-7%). Jego udział wyniósł 21,9% i był wyższy niż w ub.r. (+2,9 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 243 szt. (-23,1%) i czwarty DAF, który wydał 241 szt. (-14,2% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknęła SCANIA (162szt.; -47,1%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 94% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 68% rynku czyli 3,5 pkt. proc. Mniej niż rok wcześniej.

W całym 2019 r. zarejestrowano 28 317 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek w skali roku pogłębił się do 5,2%. Po listopadzie wynosił 4,2%. W całej grupie znalazło się 20 272 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do 2018 o 1 895 szt. (-8,5%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4925 rejestracje (-11%) a za nim SCANIA (4229; +5%). Dalej VOLVO (3405; -4%), i MAN (3304; -21%). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3100; +4%).

W tym samym czasie przybyło 8 045 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+4,4%; +342 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1958) za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1393), który wyprzedza IVECO (1287) i SCANIĘ (1040) oraz VOLVO (840).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w 2019r. najwięcej pojazdów wydał DAF (5711; -12%). Po nim SCANIA (5269; +7,5%) i MAN (5262; -10,5%) wyprzedzają markę MERCEDES-BENZ (4497 szt. +4,2%) i VOLVO (4245 szt. -4,7%).

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły w 2019. kolejno 20% i 19% rynku. Trzeci MAN miał niemalże 18% udział. Kolejne dwie - MERCEDES ma 16% i VOLVO 15%. Pierwsza piątka skupiła w ub.r. 88% rynku wobec 87% rok wcześniej.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 76% rynku, o 1 pkt. proc. mniej niż w 2018 r.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. w 2019 w ogólnym rankingu – pierwszy był DAF (5597szt.; 22% udz.) po spadku o 12% Na drugim miejscu po wzroście o 7,5% SCANIA (5269 szt.; 21% udz.) a trzeci MAN (4519szt.; -14,7% i 18% udz.), który w 2018 r. był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (4235 szt.; -4,6%;17% udz.). Pierwszą piątkę zamknął MERCEDES-BENZ (3961 szt.; +1,1% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1405), IVECO (382) a dalej FORD TRUCKS (23) za nim KAMAZ (9) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 7 577szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 8,1% r/r. W stosunku do listopada grudniowy rynek samochodów dostawczych był aż o 40,3% wyższy. To przyśpieszenie ma związek z wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2 od początku 2020 r.

W całym 2019 roku zarejestrowano 69 872 nowe samochody dostawcze do 3,5t, co jest wynikiem wyższym od tego w 2018 roku o +1,5%.

W grudniu 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Fiat (1794 szt.) z dużą przewagą (+753 szt.) nad drugą marką Renault (1041 szt.). Udział Fiata w rynku wyniósł 23,7% a Drugie Renault zajęło 13,7% rynku a trzeci Volkswagen 11,2% po rejestracji 846szt.. Za nim na czwartej pozycji uplasował się Ford (827szt. -3,7%). Pierwszą piątkę zamknął Mercedes-Benz (668 szt.; +2,3%) a za nim Iveco (635szt. -4,5%).

W ogólnym rankingu modeli, w grudniu br. niespodzianka na pierwszym miejscu – Fiat Fiorino (985) drugi leader całoroczny Renault Master (811szt.), za nim Iveco Daily (635szt.). Czwarty Volkwagen Crafter (542). Piąty Mercedes-Benz Sprinter (533). Drugą piątkę otworzył Fiat Ducato 461 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w grudniu 2019 r. przybyło 2 171 szt. Jest to zbliżony do osiągniętego w 2018 r. (-1,0%; -21 szt.) i niższy niż w listopadzie br. o 9,6% (-231 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt. Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich 10. lat, o 200 szt. W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie niż rok wcześniej ale też niższym niż średnioroczna z 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 1 915 samochodów ciężarowych (-3,3% r/r; -11,9% m/m) i 256 autobusów (+20,8% r/r; +11,8% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 31 453 (-2,3%) używane pojazdy użytkowe. W tym 28 246 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 3 207 autobusów (+2,9%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 665 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....