TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Polski rynek pojazdów użytkowych - 11.2019
InfoBus.pl - Opublikowano: 10.12.2019 09:00:01
Polski rynek pojazdów użytkowych - 11.2019

Podajemy pierwsze dane dla polskiego rynku użytkowych w listopadzie. Zarejestrowano wówczas 2 104 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, czyli o 17,7% mniej niż rok wcześniej.

Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa. To już piąty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po październik wynosił -3,2% a teraz wyniósł -4,4%. Wprowadzenie od połowy czerwca br. tachografów cyfrowych, spowodowało - po wyprzedzająco wyższych rejestracjach w maju i czerwcu br. przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych. Jednak wyraźnie zaznacza się również obniżenie koniunktury na rynku w tym segmencie.

Październik - tradycyjnie jeden z lepszych miesięcy na rynku pojazdów użytkowych - w br. zakończył się spadkiem r/r (-826 szt. i -22,5%) i częściowo był to też efekt wysokiej bazy z poprzedniego roku, kiedy zarejestrowano rekordową liczbę 3 675 pojazdów. Wyniki ostatniego miesiąca są zgodnie z sezonowością niższe niż w październiku br. (-26,2%; -745 szt.) i podobnie było rok wcześniej kiedy rynek skurczył o 30,4% m/m. Jednak poziom rejestracji z ostatniego miesiąca jest zbliżony do osiągniętego w analogicznym miesiącu 6 lat wcześniej, przed latami prosperity, podczas gdy październikowy był porównywalny do stosunkowo wysokiego poziomu osiągniętego dwa lata wcześniej.

We wszystkich segmentach odnotowaliśmy wysokie spadki. Liczba rejestracji nowych samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 17,8% r/r, za sprawą przede wszystkim wolumenowych ciągników samochodowych (-27,8%), jak i podwozi ciężarowych (-7,4%). Jedynie niewiele ważące rejestracje samochodów specjalnych, zwiększyły się o 56,2%. Liczba nowych autobusów obniżyła się o 16,3% w porównaniu do listopada ub.r. a ich wydania wyniosły 128 szt. Wydania ciężarówek osiągnęły 1 976 szt.

Od początku roku przybyło 29 013 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to już mniej o 4,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji zarówno w grupie samochodów ciężarowych o 4,2%, jak i w grupie autobusów o 7,1%.

Nowe autobusy o DMC>3,5T

Rynek autobusów osiągnął w listopadzie br. 128 rejestracji, mniej o 16,3% r/r. Początek br. od stycznia do marca, upłynął ze spadkami. W drugim kwartale obserwowaliśmy coraz wyższy wzrost. Od lipca (-35,8% r/r; sierpień -27,2% r/r; wrzesień -35,9% r/r: październik -19,6% r/r) notujemy w grupie autobusów głębokie spadki. Przypomnijmy jednak, że ubiegłoroczne wyniki m.in. mocno rosły przed wyborami samorządowymi, do których przygotowywały się miasta odnawiając też tabor autobusowy. Natomiast podobnie, jak w innych segmentach rynku pojazdów użytkowych, nowe wymagania dla tachografów w nowo rejestrowanych pojazdach od 15 czerwca br. mogły znaleźć odzwierciedlenie w ostatnich wynikach również w segmencie autobusów.

W grupie autobusów najcięższych od 16t. wyróżniliśmy w listopadzie br. w analizach PZPM 46 szt. Jest to o 13 szt. mniej (-22,1%) niż rok wcześniej i mniej o 95 szt. niż przed miesiącem (-67%). Najliczniej rejestrowały tu MAN, SOLARIS i VOLVO.

W ogólnym rankingu marek w listopadzie br. przewodził MMERCEDES-BENZ (63 szt.; +13%) za nim MAN (18 szt.; +200%) i SOLARIS (12 szt.)

Od początku roku przybyło 2324 autobusów, -7,1% mniej niż w takim samym czasie ub.r. W ogólnym rankingu marek pierwsze miejsce ma MERCEDES-BENZ, który wydał 1 020 autobusów (-2%). Na drugim miejscu SOLARIS po rejestracji 411 szt. (+7%). Za nim jest MAN z rezultatem 321 rejestracji i wzrostem (+35%). Na czwartej pozycji bez zmiany IVECO (163 szt.) z 23% wzrostem.

W grupie pojazdów najcięższych od 16t. od początku br. przybyło 1277 (-9%) autobusów, podczas gdy rok wcześniej 1404 w analogicznym okresie. Najmocniej w tej grupie były reprezentowane autobusy marki SOLARIS (404szt.), MAN (304 szt.) i następnie MERCEDES-BENZ (242 szt.), oraz IVECO (58 szt.)

Nowe samochody ciężarowe o DMC>3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w listopadzie 2019r. zarejestrowano 1 976 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-17,8% r/r; -428 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 226 szt.;

-27,8% r/r). Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 750 szt. (+6,4%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 511 szt.; -7,4 % r/r i samochodów specjalnych 239 szt.; +56,1%). W dwóch grupach składowych (ciągniki -31% i podwozia ciężarowe -23%) odnotowaliśmy dwucyfrowe spadki w porównaniu z wynikami z października br. a wśród podwozi specjalnych dwucyfrowy wzrost (+28,5% m/m). Ogólnie w zagregowanej grupie rezultat był niższy niż miesiąc wcześniej o 24,7% m/m (-648 szt.)

Skumulowana liczba rejestracji od początku roku (26 689) jest niższa niż rok wcześniej (-4,2% w skali roku). Sytuacja w rejestracjach samochodów ciężarowych do czerwca br. dodatkowo była podbudowana przez wprowadzenie nowych wymagań dla tachografów od 15 czerwca br., co jednocześnie w następnych miesiącach przyhamowało rozwój. Zaplanowane do wejścia w życie od września br. standardy WLTP m.in. dla kategorii N2 czy nowe wzory COC (świadectw homologacji) jak i wprowadzenie od września br. normy Euro VI D nie zahamowały spadku widocznego od lipca w rejestracjach. Rozwojowi rynku samochodów ciężarowych w br. sprzyjała ogólnie dobra koniunktura w gospodarce ale coraz częściej mówi się o spowolnieniu, co zaczyna zaznaczać się w wynikach nowych rejestracji. Zobaczymy jak sytuacja będzie rozwijać się w następnych miesiącach. Badania GUS ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtują się wokół 0 (0,5) co oznacza niemal równowagę ocen pozytywnych, jaki i negatywnych stanu bieżącego. "Przewidywania w zakresie popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w październiku". Rozwój polskiego transportu m.in. pośrednio decyduje o kształcie rynku pojazdów ciężarowych w Polsce. Transportowcy mogą spodziewać się ciągle trudnych do przewidzenia przeszkód w ich działalności związanych z Brexitem, który został nieco odsunięty ale ciągle nie jest zdefiniowany czy z tzw. Pakietem Mobilności PE.

Rejestracje wszystkich podwozi samochodów ciężarowych i specjalnych (kompletnych lub skompletowanych), zwiększyły się i wyniosły w listopadzie br. 750 szt. (+6,4% r/r; -11,9% m/m) wobec 705 przed rokiem i 851 miesiąc wcześniej. Przy czym wzrost wykazały tylko podwozia pod samochodami specjalnymi. Pierwsze miejsce w całej grupie zajął MAN (209 szt.). Na drugim było MERCEDES-BENZ 124 szt., a trzecie miejsce przypadło IVECO z wynikiem 116 szt. Dalej VOLVO zyskało 110 szt. a kolejne były SCANIA 71 szt. i RENAULT 55 szt.. Wzrost odnotowały: MAN (+50,4%), MERCEDES-BENZ (+17%), SCANIA (+10,9%) i RENAULT (+22,2%), natomiast spadki – IVECO (-5,7%) i VOLVO (-19,1%).

W grupie ciągników samochodowych w listopadzie 2019r. najwięcej ciągników zarejestrowało VOLVO, które wydało 267 szt. (-16% r/r i -1% m/m). Na drugim miejscu był MERCEDES-BENZ z liczbą 237 szt. (-9% r/r i -29% m/m), a na trzecim SCANIA (231 szt.; -22% r/r i -27% m/m). Na czwartym, ostatni miesiąc zamknął DAF (225 szt.; -35% r/r: -49% m/m). Pierwszą piątkę zamknął MAN (179 szt.; -41% r/r; -38% m/m).

Rejestracje samochodów najcięższych o DMC od 16t. (łącznie podwozi i ciągników) objęły w listopadzie 2019r. 1 683 szt. Było to mniej o 530 szt. niż rok wcześniej (-24%) i mniej o 572 szt. (-25%.) niż miesiąc wcześniej. Pierwsze miejsca w tej grupie zajęły: VOLVO (376 szt.; -16% r/r), MAN (310 szt.; -25%) i SCANIA (302 szt.; -16%).

W ogólnym rankingu marek w listopadzie 2019r. w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t najwięcej pojazdów wydał MAN 388 szt. (-12%) uzyskując 20% tej części rynku –więcej o 1,2 pkt. proc. niż przed rokiem. Drugie było VOLVO 377 szt. (-17%). Jego udział wyniósł 19% i był wyższy niż w ub.r. (+0,2 pkt. proc). Za nim MERCEDES-BENZ po rejestracji 361 szt. (-1%) i czwarta SCANIA która wydała 302 szt. (-16% r/r; 15% udz.). Pierwszą piątkę zamknął DAF (263 szt.; -37%).

Wśród firm rejestrujących na regon (objęły 92% rynku), zasadniczą część stanowiły firmy prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77% rynku czyli 12 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Od początku roku zarejestrowano 26 689 samochodów ciężarowych pow. 3,5t. Spadek w skali roku pogłębił się do 4,2%. Po październiku wynosił 2,9%. W całej grupie znalazło się 19 304 ciągników i ich liczebność zmniejszyła się porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 1 474 szt. (-7,1%). Wśród nich na czele jest DAF z liczbą 4729 rejestracje (-10%) a za nim SCANIA (4139; +10%). Dalej MAN (3107; -21%), i VOLVO (3098; -5%). Pierwszą piątkę zamknął po listopadzie MERCEDES-BENZ (2977; +8%).

W tym samym czasie przybyło 7 385 kompletnych lub skompletowanych podwozi (+4,4%; +309 szt.). Wśród nich przoduje MAN (1782) za nim, na drugiej pozycji jest MERCEDES-BENZ (1273), który wyprzedza IVECO (1180) i SCANIĘ (968) oraz VOLVO (790).

W ogólnym rankingu marek w grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t od początku br. najwięcej pojazdów wydał DAF (5470; -12%). Za nim jest SCANIA (5107; +11%) i MAN (4889; -11%). Wyprzedzają markę MERCEDEZ-BENZ (4254 szt. +6%) i VOLVO (3888 szt. -5%).

Pierwsze dwie marki SCANIA i DAF osiągnęły po jedenastu miesiącach br. kolejno 21% i 19% rynku. Trzeci MAN przekracza udział 18%. Kolejne dwie - MERCEDES ma 16% i VOLVO 15%. Pierwsza piątka skupia po listopadzie br. 88% rynku wobec 87% przed rokiem.

Firmy rejestrujące na regon objęły 92% rynku, wśród nich zasadniczą część stanowiły prowadzące leasing czy CFM, na które przypadło 77% rynku, o 1 pkt. proc. więcej niż przed rokiem.

Wśród samochodów najcięższych o DMC od 16t. po listopadzie br. w ogólnym rankingu – pierwszy jest DAF (5362szt.; 22% udz.) po spadku o 12% Na drugim miejscu po wzroście o 11% SCANIA (5107 szt.; 21% udz.) a trzeci jest MAN (4206szt.; -15% i 17% udz.), który przed rokiem o tej porze był drugi. Dalej bez zmiany VOLVO (3879 szt.; -4%;16% udz.). Pierwszą piątkę zamyka MERCEDES-BENZ (3773 szt.; +4% i 16% udz.). Marki w drugiej piątce są bardzo zróżnicowane RENAULT (1342), IVECO (355) a dalej FORD TRUCKS (19) za nim KAMAZ (9) i TATRA (5).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t*

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w listopadzie 2019 r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 5 400 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów ze spadkiem o 17,5% r/r. Rynek samochodów dostawczych w ostatnich miesiącach jest zmienny – po czerwcowym spadku i stabilnym lipcu, w sierpniu odnotowano dwucyfrowy wzrost 17,3% związany przede wszystkim z wejściem w życie od 1 września br. nowego cyklu pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa – WLTP dla tej kategorii pojazdów co skutkowało wrześniowym spadkiem o 21,6% r/r . rejestracje w październiku zgodnie z sezonowością były wyższe niż we wrześniu (+39,9%) ale przyhamowały znacznie w porównaniu r/r. W listopadzie znowu rynek był znacznie niższy niż w roku poprzednim -17,5% ale też niższy niż w październiku br. o -7,3% ( rok wcześniej ten spadek wyniósł tylko -1,5%) co jest dowodem spowolnienia w tej kategorii pojazdów. Po przeliczeniu jednak ostatniego rezultatu na jeden dzień roboczy spadek r/r jest znacznie płytszy (-8,8%) a w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano nawet wzrost (+16,6%).

Od początku roku zarejestrowano 62 295 nowych samochodów dostawczych do 3,5t, co jest wynikiem porównywalnym do tego sprzed roku +0,8%.

W listopadzie 2019 r. w rankingu samochodów dostawczych leaderem był Fiat i jako jedyny w pierwszej piątce odnotował wzrost. Nabywcy zarejestrowali 1 128 szt. samochodów tej marki tj. o 208 szt. więcej i +22,6% r/r i wobec 1 051 szt. miesiąc wcześniej (7,3% m/m). Udział Fiata w rynku wyniósł 20,9%. Drugie w ostatnim miesiącu było Renault (860 szt.; -15,1%), trzeci Ford (569 szt. -35,3%). Za nim na czwartej pozycji uplasował się Mercedes-Benz (533 szt. -12,3%). Pierwszą piątkę zamknął Volkswagen (432 szt.; -29,4%) a za nim Peugeot (424 szt. -17,5%).

W ogólnym rankingu modeli, w listopadzie br. na pierwszym miejscu – Renault Master (653szt.), drugi Fiat Fiorino (429) za nim kolejny model Fiata Ducato (421 szt.). Czwarty Mercedes-Benz Sprinter (415). Piąte Iveco Daily (399). Drugą piątkę otworzył Peugeot Boxer 261 szt.

Używane użytkowe

W grupie używanych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t sprowadzanych do Polski z zagranicy, w listopadzie 2019 r. przybyło 2 402 szt. Jest to wynik niższy niż przed rokiem o 10,6% (-286 szt.) i niższy niż w październiku br. o 15,9% (-455 szt.). Utrzymujący się do maja stosunkowo wysoki poziom napływu używanych, sprowadzanych z zagranicy pojazdów użytkowych, który jednak średnio nie przekraczał średniomiesięcznego poziomu z 2018r. (2,7 tys. szt.), w czerwcu przyhamował do 2,2 tys. szt.

Wynik z czerwca był najniższym rezultatem dla analogicznego miesiąca od 2012, kiedy sprowadzono jeszcze mniej ( 1,9 tys. szt.). W lipcu br. przekroczył średnią dla analogicznego miesiąca z ostatnich 10. lat, o 200 szt. W ostatnim miesiącu pozostał na niższym poziomie niż rok wcześniej ale też niższym niż średnioroczna z 2018r. W całej grupie wyróżniliśmy 2 173 samochodów ciężarowych (-11,8% r/r; -16,1% m/m) i 229 autobusów (+2,2% r/r; -14,6% m/m).

Od początku roku wwieziono do Polski 29 282 (-2,4%) używane pojazdy użytkowe. W tym 26 331 (-2,8%) samochodów ciężarowych i 2 951 autobusów (+1,6%). Wszystkich sprowadzonych używanych pojazdów było o 269 szt. więcej niż zarejestrowano w tym czasie nowych.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
rynek
nowe
Polska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....