TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

PIGTSiS pyta MiR o kolejowe autobusy
PIGTSIS - Opublikowano: 03.11.2014 21:48:37 2 komentarze
PIGTSiS pyta MiR o kolejowe autobusy
Zdaniem PIGTSiS coraz czyście organizowane przez spółki kolejowe siec połączeń autobusowych –ze stosowaniem w przewozach drogowych cen i z ulg obowiązujących w przewozach kolejowych –ma znamiona nieuczciwej konkurencji. W liście Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie do Zbigniewa Rynasiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju możemy przeczytać m.in.: -„Jesteśmy zaniepokojeni, że organa państwa i samorządów terytorialnych nic z tym problemem nie robią a wręcz odnosimy wrażenie, że jest to działanie wykonywane za cichym przyzwoleniem władz. (..) Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas w następujących sprawach: - Czy Panowie Ministrowie uważają za zasadne, że przewoźnicy kolejowi coraz częściej stosują praktyki zastępowania swojej komunikacji przewozami drogowymi z jednoczesnym dalszym stosowaniem taryfy kolejowej? - Czy nie uważają Panowie, że jest to klasyczny przykład stosowania nieuczciwej konkurencji między przewozami kolejowymi od drogowymi? - Czy Inspekcja Transportu Drogowego dokonywała i dokonuje kontroli prawidłowości realizacji przewozów tego typu zarówno nadzorując organy wydające dokumenty jak i przewoźników oraz jak w tych przewozach realizowane są odpowiednie zapisy ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczące przystanków, obowiązku zamieszczania informacji na przystankach oraz prowadzenia analizy sytuacji rynkowej przed uruchomieniem tego typu przewozów. Uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o ilości takich kontroli oraz o stwierdzonych naruszeniach. Ponieważ sprawa dotyczy dysponowania ogromnymi środkami publicznymi, jakimi dofinansowywane są przewozy kolejowe, a jednocześnie takiego dofinansowywania odmawia się przewoźnikom drogowym, oczekujemy, że powyższe informacje otrzymamy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania tego pisma.”W odpowiedzi Zbigniew Rynasiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju napisał: -„Dla sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA rok bieżący jest rokiem kumulacji prac modernizacyjnych. Wartość inwestycji zrealizowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej w ubiegłym roku to ponad 5 mld zł, na rok bieżący planuje się prace modernizacyjne warte około 7 mld zł. Takie wartości i taki zakres robót budowlanych są niezbędne aby dokonać absorpcji dostępnych środków unijnych. Prowadzone inwestycje podniosą standard podróżowania koleją, jednakże przejściowym skutkiem prowadzonych działań jest spadek przepustowości linii kolejowych. Minister właściwy do spraw transportu jako organizator międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich uznaje potrzebę racjonalnego dostosowania środków transportu do potrzeb pasażerów. W celu zminimalizowania problemów, wynikających z prowadzonych prac remontowych zrezygnowano z części połączeń, ograniczono terminy kursowania niektórych pociągów. W zamian za zawieszone pociągi w porze ich kursowania uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa, szczególnie gdy dotyczy to pociągów relacji dalekobieżnych, które są niezwykle istotnym i niejednokrotnie jedynym połączeniem kolejowym poszczególnych regionów z resztą kraju. Podejmowane działania przewidziano tylko i wyłącznie na czas trwania prac modernizacyjnych, nie są to regularne przewozy w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym. W tej sytuacji przewoźnicy stosują taryfy i oferty specjalne oraz ulgi ustawowe przewidziane dla przewozów kolejowych.W odpowiedzi na pytanie dotyczące „stosowania nieuczciwej konkurencji między przewozami kolejowymi od drogowymi\' wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która ustanowiła ministra właściwego do spraw transportu organizatorem wyłącznie kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych (art. 7 ust.1 pkt. 6) wyklucza możliwość dofinansowania środkami publicznymi połączeń autobusowych. Ponadto wyjaśniam, że operator otrzymuje rekompensatę w postaci dotacji z budżetu państwa za realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich (art. 55 ust.1). W sytuacji domniemania stosowania przez przewoźników kolejowych nieuczciwej konkurencji czy nieuczciwej praktyki rynkowej możliwe jest zawiadomienie Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów, który w zakresie swoich kompetencji może podjąć działania zmierzające do wyeliminowania takich praktyk.”
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PIGTSiS
MIR
  • bogdan – 05.11.2014

    Biedny ministerek, brzydcy przewoźnicy drogowi czepiają się i zakłócają spokój. Wiem co zrobię, zlikwidują przewozy autobusowe i ministerek odetchnie z ulgą.

  • DiFi – 05.11.2014

    Zachęcam autora do dokładniejszego pisania artykułów. Takie błędy to nawet dzieci w podstawówce nie robią. "coraz czyście" "że organa państwa" Proponuję się cofnąć do szkółki i nauczyć się pisać poprawną polszczyzną, bo wydaje mi się, że takie błędy nie powinny się pojawiać, na takim portalu.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....