TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Nowy Targ: Gmina kupi 2 autobusy klasy mini
InfoBus.pl - Opublikowano: 28.06.2019 18:13:37

Gmina Miasto Nowy Targ informuje o przetargu na dostawę 2 autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary"

Dane zamawiającego:

Gmina Miasto Nowy Targ

34-400 Nowy Targ

Krzywa 1

Tel. +48 182611244

Fax. +48 182662312

E-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl

WWW www.nowytarg.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 autobusów (klasy mini) ze sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym w ramach projektu: pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary" w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, nr projektu: RPMP.04.05.02-IZ.00-12-0358/17

Wymagania ogólne:

1/ w dniu dostawy oferowany autobus musi posiadać aktualne dopuszczenie do ruchu według przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022), a w przypadku obowiązującej w dniu dostawy innej regulacji prawnej musi spełniać wymogi tej regulacji,

2/ każdy z oferowanych autobusów musi być fabrycznie nowy, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy, wcześniej nierejestrowany,

3/ oferowany autobus musi posiadać aktualne (ważne) na dzień dostawy Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu lub Świadectwo Homologacji Typu WE Pojazdu, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475), a w przypadku obowiązującej w dniu dostawy innej regulacji prawnej musi spełniać wymogi tej regulacji,

4/ oferowany autobus na dzień dostawy, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96 poz. 559), musi spełniać następujące warunki: pod względem emisji tlenków azotu NOx, cząstek stałych PM oraz węglowodorów THC musi spełniać wymagania czystości spalin, co najmniej na poziomie normy EURO 6,

5/ oferowany autobus powinien być dostosowany do zasilania paliwem ON,

6/ autobus musi mieć konstrukcję pozwalającą na bezawaryjną i długotrwałą eksploatację w temperaturach otaczającego powietrza od – 30 °C do + 50 °C,

3 / 7

7/ autobus ma mieć możliwość przewozu jednorazowo minimum 38 osób, w tym minimum 14 na miejscach siedzących, w tym maksymalnie 4 siedzenia rozkładane (uchylne),

8/ oferowany autobus powinien posiadać długość 7,0 – 8,0 m, szerokość min. 2,15 m,

9/ oferowany autobus ma być pojazdem niskopodłogowym, o wysokości wejścia nie większej niż 340 mm od powierzchni jezdni. W rozumieniu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, za autobus niskopodłogowy uznaje się pojazd bez stopni pośrednich tj. stopni (schodów) w przejściu środkowym lub w jakichkolwiek drzwiach autobusu,

10/ oferowany autobus ma być wykonany z części, zespołów i materiałów posiadających wszystkie pozwolenia i certyfikaty zgodne z prawem Unii Europejskiej i prawem polskim wyprodukowanych nie wcześniej niż 1 rok przed dostarczeniem autobusu oraz dostępnych w sieci serwisowej wykonawcy,

11/ konstrukcja winna być wykonana z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie,

12/ malowanie zewnętrzne zgodnie z kolorystyką obowiązującą u zamawiającego ( RAL1023 ),

13/ zaczep holowniczy z przodu pojazdu,

14/ w załączniku nr 3 do SIWZ zostały opisane wymagania związane z urządzeniami informacji i obsługi pasażerów, monitoringu, automatów biletowych oraz systemu liczenia pasażerów.

15/ oferowane autobusy powinny być objęte gwarancją:

a) całopojazdową w okresie minimum 36 miesięcy, (preferuje się w postaci dodatkowych punktów udzielenie gwarancji całopojazdowej 48 miesięcznej),

b) konstrukcji szkieletu nadwozia i podwozia oraz na perforację poszyć zewnętrznych oraz uszczelnień szyb w okresie 60 miesięcy eksploatacji,

c) powłok lakierniczych w okresie 60 miesięcy eksploatacji.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 2 lipiec 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
tabor
klasa mini
Nowy Targ

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....