TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Limanowa: Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat
- Opublikowano: 01.07.2020 17:14:03

Wynik

Budowa dworca przesiadkowego oraz zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu "Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej"


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania: "Budowa dworca przesiadkowego oraz dostawa i zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych w ramach Projektu "Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej" – w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Zamówienie udzielane w 2 częściach: Część 1 - "Budowa dworca przesiadkowego, Część 2 – "Zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych"

Wynik przetargu CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa dworca przesiadkowego Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 16.06.2020r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z póżn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.100.000 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ofery najkorzystniejszej CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zabudowa 29 autobusowych fotowoltaicznych wiat przystankowych wraz z dostawą i uruchomieniem systemów informatycznych Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Postępowanie zostało unieważnione w dniu 16.06.2020r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843, z póżn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 5.100.000 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

CPV 45000000-7: Roboty budowlane

71323100-9: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu

45213311-6: Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

48813100-1: Elektroniczne tablice informacyjne

48813200-2: System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego

42961300-3: System kontroli ruchu pojazdów

48000000-8: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72000000-5: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72211000-7: Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika

72263000-6: Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0: Usługi konfiguracji oprogramowania

45223320-5: Roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź

Osoba do kontaktu Miasto Limanowa

ul. Jana Pawła II 9

34-600 LimanowaSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
dworzec
przystanek

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....