TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Krosno: Gmina zleci budowę przystanku autobusowego
InfoBus.pl - Opublikowano: 25.11.2018 18:22:41

Gmina Miasto Krosno informuje o ogłoszonym przetargu na budowę przystanku autobusowego do obsługi MKS na terenie dworca autobusowego w Krośnie, na działkach nr 236/32, 236/23, 236/34, 236/19 obręb Przemysłowa

Dane zamawiającego:

Gmina Miasto Krosno

38-400 Krosno

Lwowska 28A

Tel. 13 47 43 218

Fax. 13 47 43 218

E-mail zp@um.krosno.pl

WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=931e60bf-157f-4350-96dc-1ec43016601b

Przedmiot zamówienia:

Budowa przystanku autobusowego do obsługi MKS na terenie dworca autobusowego w Krośnie, na działkach nr 236/32, 236/23, 236/34, 236/19 obręb Przemysłowa.

W ramach organizacji procesu budowlanego wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z realizacją zamówienia, tj. w szczególności do:

a) prowadzenia dziennika budowy, w którym zawarte zostaną wszelkie istotne informacje i zdarzenia związane z realizacją budowy, m. in.: dane kierownika budowy, dane inspektora nadzoru budowlanego, wprowadzenie na plac budowy, potwierdzenie przez geodetę wytyczenia geodezyjnego w terenie, potwierdzenie wykonania ewentualnych robót zakrytych, pomiarów, ewentualne zmiany w projekcie, ewentualne uwagi inspektora nadzoru, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy,


b) uzgodnienia z zarządcami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace - terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia obiektów na czas prowadzonych robót oraz sporządzenia odpowiednich protokołów. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opłaty na rzecz zarządców terenów i obiektów za ich udostępnienie na czas wykonywania prac związanych z realizacją zadania, w szczególności na rzecz Urzędu Miasta Krosna,

c) wytyczenia geodezyjnego budowanych obiektów i przeprowadzenia ich inwentaryzacji powykonawczej oraz prac geodezyjnych związanych z obsługą kolizji na trasie budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego, z naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą miasta i pozyskaniem (do dokumentacji powykonawczej) zatwierdzenia powykonawczych szkiców inwentaryzacji geodezyjnych, zaktualizowanych arkuszy mapy zasadniczej oraz mapy cyfrowej (wersja elektroniczna),
d) przeprowadzenia wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane, w tym opłaty za nadzór operatorski,
e) zapewnienia warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i prowadzenie bieżącej kontroli tej zgodności, f) w przypadku wystąpienia niemożności (bądź istotnych trudności) w ścisłym zrealizowaniu projektu budowlanego (np. z powodu wykrycia niezgodności z mapą projektową, położenia lub stanu obiektów podziemnych), do organizacji współdziałania z projektantem i inspektorem nadzoru w celu wykonania modyfikacji projektu lub projektu zamiennego i jego legalizacji,
g) przygotowania dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej. Kierownik budowy potwierdza na mapach powykonawczych zgodność wykonanych robót z projektem, a w dokumentacji pomiarowej zgodność wyników z wymaganiami odbiorowymi i zdatność obiektu do eksploatacji,
h) zorganizowania i przeprowadzenia odbioru technicznego robót (przegląd całości zbudowanych obiektów i sprawdzenie ich jakości wykonania oraz zgodności z projektem, w tym skontrolowania jakości opisów i oznaczeń elementów wybudowanej infrastruktury) oraz do odbioru końcowego, w tym przygotowania odpowiednich protokołów odbioru,
i) przekazania Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego robót kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej zakończeniem, w tym obowiązkowo: - protokołów – oświadczeń zarządców obiektów o braku roszczeń z ich strony w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego, - Dziennika Budowy, - dokumentacji powykonawczej i formalno-prawnej, - protokołów pomiarów elektrycznych i optycznych (pomiary reflektometryczne linii światłowodowych oraz pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych), - inwentaryzacji geodezyjnej, - potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw - wydane przez PGE Dystrybucja,
j) zapewnienia na własny koszt serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji przedstawiony w ofercie i usuwania usterek wykrytych w czasie eksploatacji zbudowanych obiektów.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 30 listopad 2018 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
budowa
przystanek autobusowy
Krosno
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....