TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Komunikacja miejska w Bratysławie coraz lepsza i bezpieczniejsza
DPB BRATYSŁAWA - Opublikowano: 29.01.2015 21:48:57
Komunikacja miejska w Bratysławie coraz lepsza i bezpieczniejsza

Pasażerowie o komunikacji w Bratysławie

Stołeczny słowacki przewoźnik, Dopravnýpodnik Bratislava (DPB), we współpracy z firmą KPMG przeprowadził badania wśród pasażerów komunikacji miejskiej w Bratysławie. Początkowo badanie opierało się krótką anonimową ankietę wypełnianą za pośrednictwem portalu internetowego, wkrótce jednak ?mając na uwadze bardzo szybko rosnącą pulę wyników ?postanowiono także dotrzeć do pasażerów niekorzystających z Internetu. Kwestionariusze w wersji papierowej były dostępne dla pasażerów w punktach obsługi pasażerów DPB w centrum miasta (Hodžovo námestie i Olejkárska). Badanie trwało przez trzy miesiące ?maj, czerwiec, lipiec, uczestniczyło w nim łącznie 3607 respondentów. Celem badania było umożliwienie pasażerom oceny jakości usług komunikacji miejskiej w Bratysławie, wyrazić poziom zadowolenia, zapewnić możliwość wkładu w dalszy rozwój systemu komunikacyjnego.66% respondentów zadeklarowało korzystanie z komunikacji miejskiej każdego dnia, 15,5% tylko w dni robocze, pozostali ?okazjonalnie. 67% spośród tych korzystających z komunikacji codziennie nie posiada samochodu, pozostałe 33% ma także możliwość poruszania się własnym samochodem, dobrowolnie wybiera jednak komunikację miejską jako podstawowy środek transportu po mieście. 58% respondentów korzysta najczęściej z trakcji autobusowej, 37% podróżuje głównie tramwajami. Oba środki transportu są często ze sobą powiązane w trakcie przejazdów ?36,1% pasażerów zadeklarowało korzystanie przynajmniej z dwóch linii w trakcie jednej podróży (można było wybierać więcej niż jedną odpowiedź). 24,4% respondentów jako swój główny środek transportu wybrało trolejbusy. Pozostali respondenci jako główny środek transportu wskazywali autobusowe linie podmiejskie w połączeniu z liniami miejskimi lub pociągami regionalnymi.Jeżeli pasażerowie mogliby wybierać jakim środkiem transportu chcieliby się przemieszczać, postawiliby na tramwaj ?aż 52,7% respondentów uznało tramwaj za preferowany środek transportu. Nieco ponad jedna czwarta z nich najchętniej podróżowałaby autobusem. Co ciekawe, zaledwie 8,3% zadeklarowało chęć podróżowania trolejbusem. Być może w świadomości części pasażerów autobusy i trolejbusy są równoznaczne. 11,6% pasażerów najchętniej podróżowałoby po mieście zintegrowanymi taryfowo podmiejskimi pociągami.W związku z planami odnowy taboru tramwajowego oraz budowy linii tramwajowej na Petrzalkę DPB szczególnie zainteresowane było opiniami mieszkańcami tego rejonu miasta. Obecnie 84% respondentów z Petrzalki korzysta z dobrze rozwiniętej sieci komunikacji autobusowej. Jeżeli mogliby wybrać, połowa z nich najchętniej podróżowałaby tramwajem, podczas gdy 36% zadowoliłoby pozostawienie istniejącej siatki połączeń autobusowych. Badanie potwierdza zatem słuszność decyzji o budowie nowej trasy na Petrzalkę.

Wśród respondentów najpopularniejszym biletem okazał się długookresowy sieciowy bilet 90-dniowy, z którego korzysta 36,2% pasażerów biorących udział w badaniu. Kolejne pod względem popularności były bilety jednorazowe oraz 30-dniowe. Z biletów SMS korzysta 9,4% respondentów.Jeśli chodzi o jakość usług, to według badanych jest coś do zrobienia w każdym obszarze. Ogólnie pasażerowie są zadowoleni z dostępności przystanków, bezpieczeństwa podróży w ciągu dnia, dobrze oceniają też prowadzących pojazdy. Niezadowolenie u pasażerów budzi głównie tłok w pojazdach oraz ceny biletów. Uznawani za najbardziej obiektywnych respondenci korzystający z transportu publicznego codziennie wskazali zatłoczenie jako największy problem komunikacji w Bratysławie. Kolejne problemy, na które zwrócili uwagę pasażerowie to wandalizm oraz obecność osób bezdomnych w pojazdach.W ankiecie pojawiło się także pytanie jakie ulepszenie systemu komunikacji byłoby warte podwyżki cen biletów. 67,7% respondentów uznało, że podwyżkę mogłoby zrekompensować wprowadzenie buspasów znacznie usprawniających komunikację dla autobusów i trolejbusów.

DPB Bratysława jest aktualnie w trakcie masowej wymiany taboru. Od maja 2014 do końca 2015 wyjedzie na ulice 120 nowych trolejbusów i 60 tramwajów. Część z zakupów została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Około 75% respondentów dostrzegło i pozytywnie oceniło zmiany w taborze miejskiego przewoźnika. Pozostali nie widzieli konieczności odnowy taboru. Badani pasażerowie wskazali także pozytywne aspekty istniejących rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Wymienili modernizację taboru i infrastruktury, zwiększenie dostępności pracowników, wprowadzenie zniżek dla studentów. Respondenci zaproponowali także własne pomysły na poprawę komunikacji miejskiej w Bratysławie ?ograniczenie przywilejów biletowych dla seniorów w godzinach szczytu, budowa zadaszeń na pętlach, by oczekujące na odjazd pojazdy nie przegrzewały się w upalne dni, szersze wykorzystanie nowoczesnych mobilnych technologii w informacji pasażerskiej.

Coraz mniej wypadków pojazdów komunikacji miejskiej w Bratysławie

DPB Bratysława oprócz badań opinii podsumował także efekty innego projektu. Wprowadzone w 2011 roku środki służące ograniczeniu wypadków pojazdów komunikacji miejskiej w Bratysławie z roku na rok przynoszą coraz lepsze rezultaty. Liczba wypadków z winy prowadzących autobusy, trolejbusy i tramwaje spadła o ?. DPB regularnie monitoruje statystyki wypadków i skarg na prowadzących, jednocześnie ewaluując i usprawniając podjęte działania prewencyjne. ?Dzięki wdrożonym środkom podjętym w celu zmniejszeniu liczby zdarzeń drogowych oraz uszkodzeń pojazdów liczba wypadków i kolizji z winy kierowców i motorniczych DPB w 2014 spadła o 25% w porównaniu z rokiem 2013. Okazuje się zatem, że podjęte przez nas działania są efektywne i należy je kontynuować??komentował dyrektor DPB Ľubomír Belfi.

Zdarzenia drogowe oraz uszkodzenia pojazdów to ważne czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną firmy oraz ocenę jakości świadczonych usług. Pomimo stale rosnącego zatłoczenia na ulicach Bratysławy, przyjmowania wielu nowych młodych prowadzących oraz nagminnego lekceważenia przepisów przez kierowców samochodów osobowych, łączna liczba wypadków w 2014 zmniejszyła się o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem, a wypadków z winy prowadzącego o ?.Przyjęty w 2011 roku program prewencyjny jest bardzo szczegółowy i obejmuje kilkanaście punktów: 

1. Odpowiednie szkolenie przyszłych kierowców i motorniczych z naciskiem na uświadomienie trudnych warunków pracy. Ważne jest opanowanie techniki jazdy, płynne przyspieszanie, łagodne hamowanie, maksymalna koncentracja podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z zatok przystankowych, dopilnowanie zamknięcia drzwi przed ruszeniem z przystanku, dokładne zapoznanie z miastem, przystankami, pętlami i zajezdniami. Szkolenie musi uwzględniać indywidualne podejście do kursantów w oparciu o ich dotychczasowe doświadczenia. 

2. Monitorowanie kierowców i motorniczych w zakresie stosowania się do ograniczeń prędkości.

3. Prowadzenie cyklicznych spotkań i szkoleń dla prowadzących, edukujących o potrzebie tolerancji i przewidywania zachowań innych użytkowników dróg.

4. Zapewnienie maksymalnej koncentracji pracowników na realizowanych zadaniach, respektowania przepisów i regulaminów.

5. Współpraca z innymi instytucjami, w tym z policją m.in. w celu zapewnienia respektowania przez kierowców samochodów osobowych przepisów związanych z ruchem po buspasach czy w obrębie przystanków.

6. Pełne wykorzystywanie nowoczesnych komputerów pokładowych i systemów monitorujących stan pojazdów, w które wyposażona jest znaczna część taboru.

7. Program motywacyjny finansowo premiujący kierowców i motorniczych mogących się pochwalić bezszkodową jazdą.

8. Nasilone kontrole w obrębie DPB zmierzające do wykrywania przypadków rażącego naruszania przepisów ruchu drogowego przez kierowców autobusów, trolejbusów i motorniczych tramwajowych.

9. Powszechny system edukowania o najczęstszych przyczynach wypadków za pośrednictwem np. tablic ogłoszeniowych w dyspozytorniach. Informowanie o konkretnych zdarzeniach, np. kolizjach spowodowanych niezachowaniem bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

10. Szczególne kontrolowanie młodych kierowców w pierwszych dwóch latach pracy.

11. Specjalne szkolenia poświęcone znajomości układu komunikacyjnego Bratysławy.

12. Dokładne postępowania wyjaśniające poważne wypadki z udostępnieniem końcowych wniosków kierowcy lub motorniczemu w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń.

13. Analiza przypadków wypadków, zdarzeń drogowych, błędów i uchybień dokonywana w procesie szkolenia, z uczuleniem kursantów na statystycznie najniebezpieczniejsze trasy i miejsca.

14. Zwiększone monitorowanie sieci w celu odkrywania niebezpiecznych miejsc, oparte o współpracę między wszystkimi szczeblami załogi DPB.

Biorąc pod uwagę tak szczegółowo określone zasady postępowania nie dziwi fakt, że respondenci biorący udział w ubiegłorocznej ankiecie wielokrotnie wskazywali na znaczną poprawę zachowań kierowców i motorniczych w ostatnich latach.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Bratysława
Słowacja

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....