TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

KIO odrzuca protesty Autosanu i Politechniki. Zostaje tylko Ursus
- Opublikowano: 18.03.2019 13:00:01 1 komentarz
KIO odrzuca protesty Autosanu i Politechniki. Zostaje tylko Ursus fot. Ursus Bus FB

Ursus poinformował, że 18 marca Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania wniesione przez Politechnikę Śląską oraz Autosanu przetargu NCBiR w ramach programu "Bezemisyjny transport publiczny".

Przypomnijmy, że 18 lutego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że w postępowaniu na opracowanie i produkcję polskiego, innowacyjnego autobusu elektrycznego oferty złożyło trzech wykonawców:

  • Autosan w ramach konsorcjum;

  • Politechnika Śląska;

  • Ursus Bus w ramach konsorcjum.

Po otrzymaniu stanowiska prezesa UZP i opinii Krajowej Izby Odwoławczej, 18 lutego NCBiR odrzuciło oferty Politechniki Śląskiej oraz konsorcjum Autosan z powodu niespełniania wymogów SIWZ. W tej sytuacji najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Ursus Bus, która jako jedyna pozostała na placu boju.

Obaj odrzuceni oferenci odwołali się od tej decyzji do KIO i dzisiaj - 18 marca - znamy wynik tych protestów. Oba zostały odrzucone przez KIO.

Teraz na orzeczenie KIO stronom przysługuje skarga do sądu. Czy oba podmioty skorzystają z tej ścieżki prawej? Szczerze w to wątpimy. Tym samym przez Ursusem otwiera się ostatnia prosta do podpisania umowy z NCBiR na stworzenie tzw. polskiego e-Busa. Czy jednak po ostatnich potknięciach lubelskiego producenta w Katowicach i Miechowie , NCBiR będzie do tego szybko dążył? Zobaczymy. Na pewno dla Ursusa jest to jedna z ostatnich szans na przetrwanie. Będziemy o tym wszystkim informować na bieżąco.

Na koniec podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory działo się w ramach Programu, który ma dwa lata.

Historia polskiego e-Busa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło program "Bezemisyjny transport publiczny" w styczniu 2017 roku. Program, którego celem jest zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego jest realizowany w formule partnerstwa innowacyjnego: postępowanie w którym współzamawiającymi z NCBR jest 26 miast oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia (GZM) zakłada zamówienie pojazdów pod warunkiem spełnienia przez Wykonawców/ę określonych w postępowaniu wymagań dotyczących realizacji kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Krok po kroku

Program jest bowiem podzielony na dwie części:

1. finansowaną przez NCBR z Funduszy Europejskich część badawczą podczas której realizowane będą przez Wykonawców/ę projekty mające na celu opracowanie prototypów pojazdów zgodnie z kryteriami wypracowanymi wspólnie przez NCBR i biorące udział w programie miasta i GZM

oraz

2. część wdrożeniową - Wykonawcom/y zostanie powierzone dostarczenie pojazdów pod warunkiem zrealizowania założonych prac B+R i spełnienia przez pojazdy - w ramach każdej kategorii, tzn. pojazdów bezemisyjnych kategorii M3 w kategoriach długości 10m, 12m i 18m - określonych w zamówieniu innowacyjności oraz wymogów technicznych.

Budżet części badawczej to 100 mln zł, przy czym maksymalna kwota przeznaczona na realizację prac B+R przez jednego Wykonawcę to 22,5 mln zł. Współfinansującym część wdrożeniową będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pod koniec 2017 roku zawarł z NCBR porozumienie w tej sprawie, przeznaczając na ten cel 2,2 mld zł.

Początki dialogu

Program badawczy "Bezemisyjny transport publiczny" od początku zakładał włączenie jak najliczniejszej grupy potencjalnych Wykonawców. Publikację Ogłoszenia o zamówieniu 3 stycznia 2018 r. poprzedził Dialog techniczny, który NCBR prowadził od 17 maja do 21 grudnia 2017 roku. Wzięło w nim udział 14 firm:

1. Autosan Sp. z o.o.,

2. EVgrid 417 Sp. z o.o.,

3. Grupa LOTOS,

4. Linkker Oy Finlandia,

5. Medcom Sp. z o.o.,

6. Mens Sp. z o.o,

7. Next Sp. z o.o.,

8. Riot Sp. z o.o.,

9. Schunk Bahn- und Indurtsietechnik GmbH,

10. Solaris Bus & Coach S.A.,

11. Tauron Polska/Tauron Dystrybucja S.A.,

12.Ursus Bus S.A.,

13. VDL Bus & Coach oraz

14. Volvo Polska/Volvo Buses Corporation.

Z dziewięciu do siedmiu

Po podpisaniu 29 grudnia 2017 r. porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienia zapewniającego współfinansowanie przez NFOŚiGW części wdrożeniowej w przypadku zakończonej sukcesem części badawczej NCBR rozpoczął kolejny etap realizacji programu, tj. realizację postępowania. Zainteresowane udziałem w nim podmioty miały czas na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 3 kwietnia 2018 r. Złożyło je 9 podmiotów:

1. Medcom Sp. z o.o.,

2. PBG Operator Sp. z o.o.,

3. Politechnika Śląska,

4. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP),

5. Riot Sp. z o.o.,

6. Solaris Bus & Coach S.A.,

7. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem,

8. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem oraz

9. Konsorcjum Volvo Polska Sp. z o.o. i Volvo Bus Corporation AB z Volvo Polska Sp. z o.o. jako liderem.

Po dokonaniu oceny na tym etapie z postępowania wykluczono wykonawcę Riot Sp. z o.o., a 13 sierpnia 2018 r. NCBR opublikował wstępny SIWZ wraz z zaproszeniem do składania, do 13 września 2018 r., Ofert wstępnych. Do NCBR wpłynęło 7 takich ofert, złożonych przez:

1. PBG Operator Sp. z o.o.,

2. Politechnikę Śląską,

3. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP),

4. Solaris Bus & Coach S.A.,

5. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem,

6. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem oraz

7. Konsorcjum Volvo Polska Sp. z o.o. i Volvo Bus Corporation AB z Volvo Polska Sp. z o.o. jako liderem.

W tym okresie, do 13 września, do NCBR wpłynęło kilkaset pytań od Wykonawców, którzy - wobec nowatorskiej formuły postępowania - pragnęli uzyskać jak najbardziej precyzyjne odpowiedzi na pytania dotyczące warunków i kryteriów udziału w programie realizowanym w formule partnerstwa innowacyjnego. NCBR udzielił Wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji.

Z siedmiu do trzech

Po ocenie i zaakceptowaniu wszystkich złożonych Ofert wstępnych NCBR przeprowadził w 3 rundach w okresie od 21 września do 3 października 2018 r. negocjacje. Nieco ponad miesiąc później, 6 listopada, opublikował ostateczny SIWZ z zaproszeniem do składania ofert do 19 listopada. Termin składania i otwarcia ofert przedłużono do 21 listopada 2018r. Oferty złożyły 3 podmioty:

1. Politechnika Śląska,

2.. Konsorcjum Autosan Sp. z o.o., Instytut Elektrotechniki, WB Electronics S.A. i Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" Sp. z o.o. z Autosan Sp. z o.o. jako liderem (zwane dalej "Konsorcjum Autosan") oraz

3. Konsorcjum Ursus Bus S.A., Ursus S.A., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o., Innovative Trade and Product Strategies Sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z Ursus Bus S.A. jako liderem (zwane dalej "Konsorcjum Ursus Bus").

Z trzech do jednego

NCBR ocenił złożone oferty i 18 grudnia 2018 roku dokonał wyboru wszystkich trzech ofert, tj. Politechniki Śląskiej, Konsorcjum Autosan i Konsorcjum Ursus Bus. Publikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 18 grudnia nie zamknęła jednak tego etapu postępowania. Zgodnie z przepisami Ustawy PZP NCBR przekazał 19 grudnia 2018 r. dokumentację postępowania do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

31 grudnia Centrum otrzymało pismo Prezesa UZP informujące o wyniku kontroli uprzedniej – prezes UZP w przekazanym stanowisku uznał, że oferty złożone przez Politechnikę Śląską i konsorcjum Autosan nie spełniały wymogów SIWZ i jako takie powinny zostać odrzucone.

Nie podzielając tego stanowiska NCBR 7 stycznia br. wniósł do prezesa UZP umotywowane zastrzeżenia do wyniku kontroli uprzedniej prezesa UZP, które zostały przekazane do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO). KIO nie uwzględniła zastrzeżeń zgłoszonych przez NCBR i zgodziła się ze stanowiskiem prezesa UZP. Pismo w tej sprawie NCBR otrzymało 11 lutego br.

Wobec stanowiska prezesa UZP i uchwały Krajowej Izby Odwoławczej NCBR 18 lutego br. opublikowało informację o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszych ofert z dnia 18 grudnia 2018 r., t.j. trzech ofert złożonych przez Politechnikę Śląską, Konsorcjum Autosan i Konsorcjum Ursus Bus oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez Konsorcjum Ursus Bus i odrzuceniu pozostałych ofert.

Odrzuconym podmiotom przysługiwały środki odwoławcze do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, z których zarówno Politechnika Śląska, jak i Konsorcjum Autosan skorzystały, informując o tym NCBR 28 lutego.

Termin rozprawy w KIO wyznaczono na 13 marca br. Teraz już wiemy, że te odwołania zostały rozpatrzone przez KIO negatywnie. Dlatego teraz odrzuconym oferentom pozostaje tylko droga sadowa. Czy z niej skorzystają i czy NCBR będzie chciał, jak najszybciej zawrzeć umowę ze zwycięskim Ursusem - to pozostaje kwestią otwartą.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
e-bus
elektrobus
Ursus
Autosan
NCBiR
  • Aurelia – 19.03.2019

    Zielona Góra jeszcze nie odtrąbiła sukcesu... Ale, Jestem pewna, że Ursus da radę. Jeśli na każde 10 autobusów przyjąć około miesiąc opóźnienia, to 1000 autobusów opóźni się jedynie o kilka lat, zatem obstawiam rok 2030. Oczywiście jest jeszcze jedno rozwiązanie. Cały program jedynego słusznego polskiego autobusu skończy się na zbudowaniu niejeżdżącego prototypu i bankructwie producenta biorącego w nim udział, za co NCBR i CBA obwinią Tuska, a Macierewicz zbierze ekipę w celu udowodnienia zmowy innych producentów autobusów.

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....