TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Katowice: Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich
- Opublikowano: 23.06.2020 13:24:08

Wynik


Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o.

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części, zwane dalej "zadaniem nr 1" i "zadaniem nr 2", tj.:

1. zadanie nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi;

2. zadanie nr 2: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.10. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi.

Wynik przetargu Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym,spełniających wymagania określone w punkcie III.10. SIWZ zwanych dalej autobusami jednoczłonowymi


Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:

15/06/2020

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny: 010498995

Adres pocztowy: ul. Obornicka 46, Owińska

Miejscowość: Bolechowo-Osiedle

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-005

Państwo: Polska

E-mail: office@solarisbus.com

Tel.: +48 616672333

Faks: +48 616672310

Adres internetowy: https://www.solarisbus.pl


Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 000 000.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 400 000.00 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

CPV 34144910-0: Autobusy elektryczne

34121100-2: Autobusy transportu publicznego

34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny: 270563188

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 59

Miejscowość: Katowice

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Kod pocztowy: 40-085

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Bury

E-mail: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl

Tel.: +48 324931000

Faks: +48 324931050Adresy internetowe:

Główny adres: www.pkm.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.pkm.katowice.pl

Miejsce i termin składania ofert

Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości - Nazwa: Ocena właściwości techniczno-eksploatacyjnych / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający 20.3.2020 unieważnił na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym dla PKM Katowice Sp. z o.o., w zadaniu nr 1: dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych o napędzie elektrycznym, spełniających wymagania określone w punkcie III.9. SIWZ zwanych dalej autobusami przegubowymi, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18/06/2020

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290386-2020:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania 2020-06-22


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....