TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Gorzów Wlkp: Przetarg na 6 szt. autobusów anulowany
- Opublikowano: 13.10.2020 17:10:22

Wyniki przetargów

Branża Samochody ciężarowe:

autobusy

Dane organizatora Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wielkopolski

ul. Kostrzyńska 46

Tel. +48 957287800

Fax. +48 957287801

E-mail przetargi@mzk-gorzow.com.pl

Województwo lubuskie

Powiat gorzowski + Gorzów Wielkopolski

Treść zamówienia Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5 – 12 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5 – 12 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich.

Wynik przetargu Zamówienie nr: 1

Nazwa:

Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, klasy maksi o długości w przedziale 11,5 – 12 m, przyjaznych środowisku autobusów miejskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Inne przyczyny (przerwanie procedury)

CPV 34121400-5: Autobusy niskopodłogowe

66114000-2 3: Usługi leasingu finansowego

Osoba do kontaktu Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 46

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Kod NUTS: PL431 Gorzowski

Kod pocztowy: 66-400

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Trojecka – Dział zamówień publicznych

E-mail: przetargi@mzk-gorzow.com.pl

Tel.: +48 957287800

Faks: +48 957287801Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk-gorzow.com.pl

Miejsce i termin składania ofert


Sposób składania ofert

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


Termin związania ofertą

Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70

Kryterium kosztu - Nazwa: Właściwości techniczno-eksploatacyjne / Waga: 22

Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 4

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji dostawy / Waga: 1

Kryterium kosztu - Nazwa: Gotowość techniczna / Waga: 3

Uwagi VI.3) Informacje dodatkowe:

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 02/10/2020


Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472874-2020:TEXT:PL:HTML&src=0

Data dodania 2020-10-07


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
przetarg
tabor

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....