TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe














Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|







Dane szczegółowe













Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemu



Profile społecznościowe




Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane











Profile społecznościowe



Dodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Co z Gazelą BIS? MIB odpowiada
InfoBus.pl - Opublikowano: 14.10.2016 13:47:41
fot. InfoBus.pl

Posłanka Nowoczesnej, Ewa Lieder pytała Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o przyszłość programu Gazela BIS. Prezentujemy odpwiedź, jakiej udzielono parlamentarzystce.

"Szanowny Panie Marszałku,

Odnosząc się do pytań zawartych w interpelacji posłanki Ewy Lieder z 5 września br., sygn. K8INT5786, w sprawie "finansowania inwestycji związanych z ekologicznym transportem zbiorowym", przedstawiam, co następuje.

Ad. 1 Kiedy zostanie uruchomiony nabór programu Gazela BIS?

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Poprawa jakości powietrza Część 3) Gazela BIS - Niskoemisyjny zbiorowy publiczny transport miejski" zostanie uruchomiony w przypadku zidentyfikowania wystarczającego zainteresowania Programem po stronie potencjalnych beneficjentów oraz pozytywnego zakończenia trwającej obecnie w NFOŚiGW weryfikacji Programu. W ocenie NFOŚiGW w chwili obecnej podjęcie decyzji w kwestii rozpoczęcia naboru nie znajduje jeszcze uzasadnienia.

Ad. 2. Dlaczego nadal nie zostały podjęte decyzje w sprawie kontynuowania programu Gazela BIS?

NFOŚiGW sukcesywnie ? od początku roku 2016 ? dokonuje przeglądu programów priorytetowych, będących aktualnie w jego ofercie. Z uwagi na fakt, iż w ramach programu Gazela BIS nie ogłoszono wcześniej naborów, w związku z czym nie ma też ewentualnych zobowiązań wynikających z faktu uruchomienia Programu, ewaluacja Programu zastała przesunięta w czasie, a priorytet nadano ocenie innych programów. Nie oznacza to, że wsparcie w ramach Programu nie zostanie uruchomione. Stosowne decyzje zostaną przez Zarząd NFOŚiGW podjęte w zależności od zidentyfikowanego zainteresowania Programem oraz wyników weryfikacji możliwości osiągnięcia celów Programu w aktualnym kształcie.

Ad. 3. Na czym polega weryfikacja programu i kiedy zostanie ogłoszony wynik weryfikacji?

Weryfikacja Programu polega na określeniu aktualnych potrzeb rynkowych w kontekście niskoemisyjnego transportu publicznego. NFOŚiGW dokonuje na bieżąco analizy celowości interwencji w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego, weryfikuje źródła finansowania Programu, budżet, planowane do osiągnięcia cele (w tym ekologiczne wskaźniki osiągnięcia celu) oraz pozostałe warunki udzielenia dofinansowania, w tym: możliwą do zaoferowania formę dofinansowania, jej intensywność, warunki dofinansowania oraz rodzaj przedsięwzięć przewidzianych do wsparcia. Prace te mają na celu kompleksowy przegląd Programu i, jeżeli będą to uzasadniać wyniki przeglądu, ewentualne przedstawienie nowej oferty wsparcia w zakresie niskoemisyjnego transportu, która z jednej strony będzie atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców, z drugiej zaś będzie wpisywać się w aktualną strategię NFOŚiGW oraz możliwości finansowe tej instytucji.

Należy przy tym mieć na uwadze, że doświadczenia z realizacji programu priorytetowego pn. "System zielonych inwestycji (GIS ? Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA ? Niskoemisyjny transport miejski", który byt efektem wykonania postanowień umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) z Rządem Hiszpanii, pokazują, iż zaproponowanie nawet bardzo atrakcyjnej formy dofinansowania w postaci dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych nie jest gwarancją pełnej realizacji założeń programu. W praktyce w przypadku ww. programu okazało się, iż na rynku europejskim brak jest wystarczającej ilości producentów taboru w postaci nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG, których zakupowi program był w głównej mierze poświęcony.

W efekcie, umowa zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Częstochowie Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK w Częstochowie" o koszcie całkowitym 65 850 000,00 zł oraz kwocie dofinansowania 65 850 000,00 zł została zrealizowana pod względem rzeczowym, jednak wystąpiły problemy z realizacją projektu w zakresie ekologicznym (z uwagi na pewne błędy projektowe oraz niewielkie doświadczanie producentów w produkcji tego typu jednostek).

W przypadku drugiej umowy zawartej w ramach przedmiotowego programu, tj. z Gminą Miasto Gdynia na realizację przedsięwzięcia pn. "Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni" o koszcie całkowitym 15 012 300,00 zł oraz kwocie dofinansowania 15 012 300,00 zł przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte. Beneficjent pomimo trzykrotnego przeprowadzenia procedury przetargowej nie zdołał wyłonić dostawcy autobusów. Wobec powyższych faktów wydaje się naturalne, iż przed przystąpieniem do realizacji kolejnego programu NFOŚiGW powinien dokonać jego pogłębionej analizy w celu uniknięcia podobnych problemów w fazie wdrażania."


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Gazela BIS
MIB
NFOŚiGW
hybryda

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....