TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Antykryzysowa Tarcza bez rozwiązań dla miejskiej komunikacji!
InfoBus.pl - Opublikowano: 22.03.2020 20:00:21
Antykryzysowa Tarcza bez rozwiązań dla miejskiej komunikacji!

Zdaniem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, rządowy pakiet antykryzysowy nie przewiduje regulacji skierowanych wprost do sektora komunikacji miejskiej. Izba chce to zmienić.

IGKM proponuje do tzw. Antykryzowej Tarczy wprowadzenie czterech dedykowanych dla branży komunikacji miejskiej rozwiązań, w tym: dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, obniżenia składek w zakresie ubezpieczenia taboru oraz zamrożenia podatku od środków transportowych. Do tego dochodzi możliwość zmiany zawartych wcześniej zamówień.

-"Powszechny spadek przewozów z powodu epidemii koronawirusa i związane z nim problemy finansowe pokazuje, że branża komunikacji miejskiej w Polsce wymaga pilnej pomocy z strony państwa. To właśnie transport publiczny jest szczególnie narażony na ekonomiczne skutki epidemii! – alarmuje Dorota Kacprzyk, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Pogłębienie spadku

Dodatkowo najnowsza antykryzysowa ustawa m.in. ma na celu "dalsze ograniczenie transportu zbiorowego osób, w szczególności w dużych miastach", co zapewne utrwali szacowany obecnie 80% spadek liczby przewożonych pasażerów.

Zdaniem IGKM-u, polskie miasta w obliczu drastycznego obniżenia wielkości potoków pasażerskich, wprowadzają nie tylko feryjne i weekendowe rozkłady jazdy, ale posuwają się także do zawieszenia funkcjonowania niektórych linii komunikacyjnych lub wstrzymywania części kursów. Dlatego rozszerzenie Tarczy o rozwiązania dedykowane dla transportu publicznego jest szczególnie zasadne.

Wykorzystać FRPA!

22 marca Izba przesłała do ministra rozwoju Jadwigi Emilewicz propozycję swoim rozwiązań.

-"Uważamy, iż przedstawione uwagi do projektu zabezpieczą nie tylko transport zbiorowy w Polsce, ale także zahamują ewentualny proces związany z koniecznością podejmowania decyzji dotyczących ograniczania kosztów, w szczególności osobowych. Mamy nadzieje, że przesłane uwagi znajdą odzwierciedlenie w zapisach ustawy" – mówi Dorota Kacprzyk.

Oto najważniejsze propozycje IGKM-u:

-"Proponujemy modyfikację art. 15n projektu nowelizacji ustawy dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19.

"Art. 15n. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub zaświadczeniu, o którym mowa w art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. , nie stosuje się w przypadku:

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy lub organizatora okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19".

Ustawowa konieczność zapewnienia ciągłości realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w tym w komunikacji miejskiej, powoduje zwiększenie deficytu usług przewozowych. Istniejący Fundusz Rozwoju Przewozu Autobusowych przewiduje w tym roku dopłatę do nowych połączeń na poziomie 800 mln zł, spośród których dotąd zawarto umowy o dopłaty na poziomie 59,5 mln zł. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. w komunikacjach miejskich zrealizowano 882,962 mln wozokilometrów (w trakcji autobusowej i tramwajowej), co oznacza, że średnio miesięcznie generowanych jest 73,580 mln wozokilometrów. Proponujemy częściową alokację z Funduszu na rzecz organizatorów komunikacji miejskich, która wyniesie maksymalnie ok. 150 mln zł miesięcznie za przewozy wykonane w okresie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

W związku z tym ponadto proponuje się dodanie art. 15na. o następującej treści:

Art. 15na. 1. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, nie stosuje się przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 22. ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej mogą być przekazywane również na przewozy o charakterze użyteczności publicznej wykonywane w transporcie innym szynowym.

3. Dopłaty, o których mogą być przekazywane na wniosek organizatora publicznego transportu zbiorowego lub operatora, za przewozy wykonane lub różnicę przewozów wynikającą z zawartej umowy a wykonanymi w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania transportu przy czym przewoźnik utrzymał zatrudnienie pracowników, w okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

4. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, maksymalną wysokość dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ustala się w kwocie nie wyższej niż 2,00 zł.

Obniżyć ubezpieczenie i transportowy podatek

W przypadku zawieszania przez przewoźników przewozów w tym wyłączania poszczególnych środków transportowych IGKM proponuje wprowadzenie ulgi w postaci obniżenia składki ubezpieczenia dot. środka transportowego.

Izba chce uproszczenia sposobu wycofania z eksploatacji np. przez elektroniczne zgłoszenie do ubezpieczyciela i ewentualnie odpowiedniego wydziału.

I proponuje zapis:

1. Przewoźnik drogowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493), który w okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, nie wykonuje części przewozów, jest uprawniony do czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Przewoźnik drogowy dokonuje czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu poprzez złożenie stosownego oświadczenia, wskazującego pojazd oraz miejsce jego postoju, i przesyła droga elektroniczną do stosownego urzędu prowadzącego ewidencję oraz do swojego ubezpieczyciela.

2. Przewoźnikowi drogowemu, który czasowo wycofał pojazd z ruchu określonych środków transportu, które to zawieszenie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do 30 dni od jego ustania, przysługuje prawo do obniżenia opłacanej składki za ten okres od ubezpieczenia obowiązkowego OC w wysokości 95% oraz AC w wysokości 90% w stosunku do normalnej składki należnej ubezpieczycielowi.

3. Przewoźnik zgłasza fakt dopuszczenia do ruchu drogowego poprzez złożenia stosownego oświadczenia w terminie 5 dni od dnia przewidywanego dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Mniej dokuczliwy finansowo jest podatek od środków transportowych, ale Izba też chce go zamrozić na czas epidemii :

W art. 15p proponuje się dodać: zwolnienia lub obniżenia podatku od środków transportu.

Finansowa płynność

Aby umożliwić transportowym utrzymanie płynności finansowej i możliwość zmniejszenia kosztów w czasie kryzysu, Izba proponuje też kolejny zapis

W art. 15 r dodać ustęp 8 o treści: "W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia w związku z wystąpieniem COVID-19 Zamawiający uprawniony jest do zmian umowy, w szczególności poprzez zmniejszenia zamówienia oraz zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu wykonania umowy".

Teraz czekamy na odpowiedź Ministerstwa Rozwoju.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
wirus
IGKM
rząd

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....