TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

7 kroków, aby zdobyć środki z Funduszu Autobusowego
USTAWA, PKS, MI InfoBus.pl - Opublikowano: 18.07.2019 20:00:33
7 kroków, aby zdobyć środki z Funduszu Autobusowego

18 lipca w życie weszła Ustawa o autobusowym Funduszu. Z tej okazji Ministerstwo Infrastruktury przygotowało prezentację, jak w siedmiu krokach zdobyć środki na reaktywację linii.

Na początku warto sobie zadać pytanie - kto jest organizatorem PTZ?

Ministerstwo - zgodnie z art.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - uważa, że  organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych są:

 • gmina,

 • związek międzygminny,

 • powiat,

 • związek powiatów,

 • związek powiatowo-gminny,

 • związek metropolitalny,

 • województwo.

Z kolei zadania organizatorów publicznego transportu zbiorowego są następujące:

 • planowanie rozwoju transportu,

 • organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Krok I Organizatora PTZ: Planowanie Linii

Organizator planuje linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków Funduszu. Uwaga! Organizator planuje wyłącznie linie komunikacyjne, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 18 lipca 2019 r. i umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na tych liniach została zawarta po wejściu w życie ustawy tj. po 18 lipca 2019r.

Organizatorzy zbierają dane niezbędne do złożenia "wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą" tj.

 • planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej,

 • przewidywaną kwotę deficytu linii komunikacyjnej,

 • planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym wynikającą z wielkości pracy eksploatacyjnej na liniach, których dotyczy wniosek.

Organizator dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające dane i informacje w nim zawarte. Wojewoda powinien mieć możliwość weryfikacji powyższych danych w oparciu o przedłożone przez organizatora dokumenty. Dokumenty powinny zawierać dane i informacje takie jak:

 • wielkość pracy eksploatacyjnej,

 • koszty i przychody z działalności przewozowej na podstawie, których obliczono planowaną kwotę deficytu linii komunikacyjnej,

 • planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym, a także planowany udział własny organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty deficytu linii komunikacyjnej.

Zadania wojewody

Wojewoda w tym kroku:

 • zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego informacje o kwocie środków Funduszu przyznanych dla województwa,

 • wskazuje termin (zgodnie z przyjętym harmonogramem od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2019r.) na złożenie przez organizatorów "wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą"

Krok II Organizatora PTZ: Składanie Wniosków

Od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2019 r. organizatorzy składają do wojewody "wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP)

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w danym roku budżetowym;

4) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt2, w danym roku budżetowym;

5) planowaną łączną kwotę dopłaty w danym roku budżetowym.

Organizator dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające dane i informacje w nim zawarte.

Krok III Organizatora PTZ: Zawarcie Umowy o dopłatę z wojewodą

Wojewoda zawiera umowę o dopłatę z organizatorem, na kwotę nieprzekraczającą kwoty zawartej we wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą - od 23 sierpnia 2019r. – po uzyskaniu informacji o objęciu wniosku dopłatą organizator występuje do wojewody o zawarcie umowy o dopłatę.

Umowa o dopłatę obejmuje w szczególności:

1) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

2) długość linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

3) częstotliwość połączeń na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;

4) wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

5) maksymalną kwotę dopłaty;

6) termin i sposób przekazywania dopłaty;

7) termin i sposób rozliczenia dopłaty;

8) termin i zasady zwrotu dopłaty;

9) zasady i terminy składania wniosku o dopłatę oraz jegowzór.

Krok IV Organizatora PZT: Wybór Operatora

Organizator w tym kroku:

 • dokonuje wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego,

 • zawiera z operatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego po uzyskaniu zgody organu stanowiącego na jej zawarcie.

Krok V Organizatora PTZ: Uruchomienie przewozów

 • od 1 września 2019r. - zgodnie z harmonogramem organizator uruchamia przewozy o charakterze użyteczności publicznej

Krok VI Organizatora PTZ - złożenie Wniosku o dopłatę

Po uruchomieniu przewozów organizator składa do wojewody "wniosek o dopłatę". Wniosek obejmuje okres wskazany w umowie o dopłatę. Celem wniosku jest uzyskanie środków na pokrycie deficytu linii komunikacyjnej, na obsługę której z operatorem została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wzór "wniosku o dopłatę" zostanie określony przez wojewodę w umowie o dopłatę. Do "wniosku o dopłatę"organizator dołącza dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. Organizatorzy składają "wniosek o dopłatę" w terminach wynikających z umowy o dopłatę.

Zadania wojewody w tym kroku to:

 • dokonuje weryfikacji "wniosków o dopłatę" złożonych przez organizatorów,

 • przekazuje dopłatę na rachunek organizatora.

Wysokość dopłaty

 • do końca 2021 r. w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej

 • od 2022r. dopłata w kwocie nie wyższej niż 0,8zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej

Krok VII Organizatora PTZ: Finansowanie przewozów autobusowych

Organizator z dopłaty pokrywa koszty funkcjonowania linii komunikacyjnej wynikającej z umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w części dotyczącej deficytu linii komunikacyjnej.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....