TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

TransInfo

InfoRail

Ministerstwo o prawach pasażerów autobusów
InfoBus.pl - Opublikowano: 04.11.2016 09:46:31
Ministerstwo o prawach pasażerów autobusów

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit odniósł się do interpelacji posła Jacka Wilka w sprawie ochrony praw pasażerów autobusów. Przedstawiamy aktualny stan prawny .

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. jeżeli pasażer objęty tym rozporządzeniem chce wnieść skargę do przewoźnika, składa ją w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym usługa regularna została wykonana lub w którym usługa regularna powinna była zostać wykonana. W ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia skargi przewoźnik powiadamia pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin, w jakim ma zostać udzielona ostateczna odpowiedź, nie przekracza trzech miesięcy od dnia wpłynięcia skargi (art. 27 rozporządzenia nr 181/2011).

W przypadku gdy pasażer został zawiadomiony przez przewoźnika drogowego o nieuwzględnieniu wniesionej do niego skargi na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 181/2011 albo nie uzyskał odpowiedzi na taką skargę w terminie określonym w art. 27 tego rozporządzenia, może wnieść skargę na przewoźnika drogowego w sprawie naruszenia przez niego przepisów rozporządzenia nr 181/2011 (art. 82b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.)). Organem właściwym do rozpatrzenia skargi w przewozach regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Do skargi pasażer dołącza kopię skargi skierowanej do przewoźnika drogowego, kopię odpowiedzi na tę skargę albo oświadczenie, że odpowiedź nie została udzielona w terminie określonym w art. 27 rozporządzenia nr 181/2011, a ponadto:

1) kopię biletu lub potwierdzonej rezerwacji na daną trasę,

2) inne dokumenty potwierdzające naruszenie przepisów rozporządzenia nr 181/2011 - o ile je posiada.

Pasażerowie mogą także składać skargi bezpośrednio do organu właściwego do ich rozpatrzenia. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie wskazuje obowiązującego formularza skargi. Pasażerowie mogą składać skargi pocztą, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP oraz osobiście w siedzibie urzędu przy Al. Jerozolimskich 94 w Warszawie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 stosuje się od 1 marca 2013 r. Natomiast przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 390), które ustanowiły Głównego Inspektora Transportu Drogowego organem właściwym do rozpatrywania skarg z zakresu przewozów regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym weszły w życie 4 kwietnia 2015 r. Tym samym obowiązek sprawozdawczości za rok 2015 może być wykonany przez GITD poprzez podanie danych statystycznych dotyczących skarg i zastosowanych kar za okres od dnia 4 kwietnia 2015 r. do końca tego roku. We wskazanym okresie nie odnotowano żadnej skargi na przewoźnika, a tym samym Główny Inspektor Transportu Drogowego nie przeprowadził żadnej kontroli w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia.

Działania kontrolne podejmowane są zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na szczeblu wojewódzkim w pierwszej instancji przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, a w drugiej instancji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (postępowania odwoławcze). Prowadzona współpraca, zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym oraz międzynarodowym z innymi służbami kontrolnymi, a także stowarzyszeniami przewoźników pozwala na bieżące monitorowanie aktualnych problemów branży transportowej.

Informacja na temat zakresu ochrony praw pasażerów oraz realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego TUTAJSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
MIiB
sejm
pasażer

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....